เจอปัญหาเปิด PDF บน Firefox ทำให้ Browser ช้า เข้าใช้งานหน้าอื่นไม่ได้เลย เลย Open บนหน้าของ Applicatioin มันโดยตรง

Solving

  1. Go to the “Tools -> Options” menu

  2. Select the “Downloads” tab

  3. Open “View and Edit Actions…”

  4. Enter “pdf” in the “Search” box

  5. Select “Change Action…”

  6. Change the selection from “Use this Plugin” to “Open them with the default application”, which should point to Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, or your favorite PDF viewer

Ref : http://www.orbeon.com/blog/2006/07/14/disabling-pdf-display-in-firefox/