ได้มีโอกาสอ่าน Blog ของคุณชายขอบ ประทับใจภาพใน Blog มาก เพราะสื่อถึงความรู้สึกที่เสียสละของผู้หญิงคนหนึ่งได้อย่างไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ เลย จึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อนะคะ http://gotoknow.org/blog/trustfulness/38933

           ดิฉันก็เหลือคุณแม่ที่เป็นผู้เสียสละให้กับลูกๆ อย่างมากมายเช่นเดียวกัน พอดูภาพก็ระลึกถึง อยากให้คนในสังคมเรามีความรัก, เคารพ, ระลึกถึงและตอบแทนพระคุณท่านด้วยค่ะ