เรียนรู้ KM

KM กับงาน
    วันที่ 6-8 ได้ไปร่วมประชุมปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษา ด้วยการจัดการความรู้ ที่โรงแรมนภาลัย จ. อุดรธานี จึงได้รู้ว่า KM ไม่ใช่เป้าหมายในตัวมันเอง แต่เป็นเครื่องมือ ที่ช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ  ศ.ดร.เลขา ปิยะอัจฉริยะ ผศ.ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงษ์ ศ.นายแพทย์วิจารณ์ พานิช  และทีมงานวิทยากรทุกท่าน ที่ได้ให้ประสบการณ์อันมีคุณค่ายิ่ง  ในขณะที่ร่วมกิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ ก็มีแนวคิดที่จะนำมาใช้พัฒนางานในกลุ่มนิเทศที่ตัวเองเป็นผู้นำอยู่ เพราะมีหลายเรื่องที่ยังไม่สำเร็จตามเป้า และที่สำคัญท่าน ดร.ทัศนีย์พูดย้ำตลอดว่าเมื่อใช้กระบวนการจัดการความรู้บ่อย ๆ จะทำให้เป็นคนใจเย็น มองเชิงบวก  เพราะในขณะที่เพื่อนคนหนึ่งเล่าประสบการณ์ที่ตนเองภาคภูมิใจ ทุกคนจะต้องฟังและคิดตามว่าสิ่งที่เล่านั้นมีเทคนิควิธีการอะไร จะได้สกัดขุมความรู้นั้นออกมาให้ได้  ซึ่งนักจัดการความรู้จะเป็นคนที่มองว่าทุกคนมีความรู้ ซึ่งก็ได้ลองนำมาใช้กับตนเองในช่วง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกว่าตนเองปรับพฤติกรรมจากคนใจร้อนเป็นคนใจเย็นลงมาก  และถ้าได้ใช้วิธีการนี้ไปนาน ๆ ก็คาดว่าตนเองจะเป็นคนใจเย็นมากกว่านี้ ต้องขอขอบคุณทีมงานโครงการวิจัยนี้อีกครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (0)