รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมในวันพฤหัส - เสาร์ ที่ โรงแรมบีพีฯ หาดใหญ่ เพราะมีเรื่องส่วนตัวระดมเข้ามาหลายเรื่องจนตั้งตัวไม่ทัน รู้สึกเครียดพอสมควร