อาจารย์หมอวิจารณ์ เขียนบันทึกเรื่อง บันทึกการเมืองไทย 47 : ถูกผลาญภาษี  ผมไปอ่านและเขียนต่อท้ายไว้หน่อยนึง ดังนี้ :- 
"ภาษีของท่านทุกบาททุกสตางค์เอาไปพัฒนาบ้านเมือง"

    ...
ไม่ได้อคติครับ แต่ขอถามหน่อยว่า พัฒนาแบบไหน  เพื่อผลอันใด ?  ที่จะเห็นผลระยะยาว สร้าง ความแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน พอเพียง ฉลาด และ หลอกยาก น่ะ .. อยากทำไหม ? หรือ ถนัดแต่ เอาเงินมายั่วกิเลส ให้คนหลงวัตถุและ อยากรวย จนพากันวิ่งหนีออกจาก "ความพอเพียง-พอดี" เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟที่ ฝูงปีศาจ สมุนของนักพัฒนา ช่วยกันก่อขึ้น กันแน่.