ในสัปดาห์นี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการทำงานในห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดมีชีวิต  ช่วยกันในเรื่อง  การเขียนวิสัยทัศน์ของห้องสมุด ซึ่งสรุปได้ว่า  ห้องสวยสะอาด บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ หนังสือดีมีคุณค่า ค้นคว้าอย่างเป็นระบบ บริการนักเรียนและเพื่อนครู สู่โลกกว้างทางอินเตอร์เน็ต

เมื่อมีเวลาว่างก็จะช่วยในการหาอุปกรณ์มาจัดให้ห้องสมุดดูมีชีวิต  เข่น  นำลูกโลกที่มีไฟและหมุนได้  เพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน  มาดูว่าประเทศอะไรอยู่ตรงไหน  ในทวีปอะไร  ใกล้กับประเทศอะไร  เลยได้แนวคิดว่าจะให้นักเรียนทำโครงงานเรื่องประเทศต่างๆในโลกที่สนใจ 

นอกจากนั้นยังนำหนังสือที่เป็นแหล่งอ้างอิงมาจัดไว้ให้นักเรียนได้ค้นคว้า  ครูมีหนังสืออ่านเล่น  เรื่อง  Harry Porter  ก็มำมาตั้งไว้  เผื่อว่านักเรียนจะสนใจอ่าน  แต่เป็นภาคภาษาอังกฤษ  ไม่รู้ว่าสนใจหรือเปล่า  แต่ลองตั้งไว้

วันนี้ปลื้มใจมากที่เห็นฝ่ายบริหารมาร่วมด้วยช่วยกัน  เห็นผู้ปกครองเดินเข้ามาด้วย  แล้วมีบรรณารักษ์น้อยมาช่วยกันอย่างแข็งขัน  เป็นภาพที่ประทับใจ  ห้องสมุดจึงมีชีวิตขึ้นจริงๆด้วย