วันนี้มีโอกาสได้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ถึง 2 ชั่วโมง  จึงมีเวลาพูดเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจบ้าง  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง IT

นักเรียนให้ความสนใจ  จดอีเมลของครู  และเว็บไซต์ต่างๆ  เพื่อกลับไปบ้านจะได้ไปเปิดดู

ครูถามนักเรียนว่าที่บ้านใครมีเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เนต  นักเรียนยกมือประมาณครึ่งห้อง  หมายถึง 20 คน  ครูจึงสั่งให้นักเรียนที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งอินเตอร์เนต  หันไปดูเพื่อนที่มี  และจับจองเพื่อนที่อยากทำงานด้วย  แล้วจดชื่อจองตัวกัน

นักเรียนให้ความสนใจมากทีเดียว  ครูจึงถามอีกว่า  ใครมีอีเมลหรือยัง  พบว่า  นักเรียนมีอีเมลเพียง 2 คน  เรื่องนี้ครูคิดว่าจะก้าวก่ายครูสอนคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะ  จึงตัดสินใจพูดคุยกับครูที่สอนคอมพิวเตอร์ให้สอนนักเรียนสมัครเป็นสมาชิกอีเมล

แผนขั้นต่อไป  ครูจะสอนนักเรียนจะส่งการบ้านทางอีเมล  คงจะไม่รบกวนบล็อก GotoKnow  แล้วจะเล่าให้ฟังอีกนะคะ