หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

รอบรู้ รวดเร็ว รอบคอบ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 เรื่อง "หลักในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยท่านผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ซึ่งดำรงตำแหน่งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้บรรยาย โดยหลังจากที่ท่านได้เสร็จสิ้นการประชุมสภาแล้วได้ให้โอกาศแก่ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก หัวหน้างานเข้าฟังการบรรยาย ซึ่งนับเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากท่านได้นำประสพการณ์ตรงตั้งแต่ที่ท่านเข้ารับราชการมาถ่ายทอดให้ฟัง จึงอยากจะได้เล่าให้ผู้อื่นได้รู้ร่วมกัน เพื่อจะได้นำไปใช้

ท่านบอกว่าการหาความรู้นั้นทำได้ตลอดเวลา เช่นจากการฟังเรื่องที่ผู้อื่นเล่า จากการทำงานซึ่งเป็นความรู้สั่งสมของแต่ละบุคคล  จากเอกสาร หนังสือเวียนต่างๆ จากการฝึกงานและดีที่สุดคือการได้ทำงานโดยมีพี่เลี้ยง เพราะถ้าเราได้พี่เลี้ยงดี เราจะได้ความรู้จริง และทักษะตรงจากผู้มีประสพการณ์เหล่านั้น   ในการทำงานอย่าทำดีเด่นเพียงคนเดียวเพราะงานจะสำเร็จได้ยาก โดยเฉพาะงานที่ต้องทำหลายฝ่าย ควรทำงานในลักษณะร่วมมือกัน (TEAM) และผู้เป็นหัวหน้าต้องรู้จักการบูรณาการ คือรวมความคิดทั้งหลายและหาจุดร่วมที่จะทำงานด้วยกัน ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากบอกเล่าแต่ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ

ขอสารภาพว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ถ้ามีข้อแนะนำอย่างไร ยินดีรับฟังนะคะ และถ้ามีผู้สนใจเรื่องที่บอกเล่าไว้ข้างบน ก็จะคุยต่อค่ะ  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)