การประเมินผลงาน KM

การประเมินผลงาน KM
การประเมินผลงาน KM วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อทราบผลการปกิบัติงานของโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่าย 2.เพื่อทราบศักยภาพและจุดเด่นของโรงเรียนแกนนำและโรงเรียนเครือข่าย 3.เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานทุกระดับ 4.เพื่อเสริมสร้างและรักษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งการประเมินผลงาน KM จะดำเนินการเมื่อไรจะแจ้งให้ทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ต้อมหญิง

หมายเลขบันทึก

38601

เขียน

13 Jul 2006 @ 15:22
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 15:21
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก