การใช้ AI กับ Best Teams และ New Teams (ตอนที่ 2)

Happier
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

         ได้เขียนเกริ่นถึงเรื่องของ AI ที่นำมาใช้กับทีม (click) และ Mr. Gervase ได้แบ่งทีมเป็น 3 ประเภทแล้วคือ Best Teams, New Teams และ On-going Teams

         วันนี้จะขอพูดลงไปถึงเนื้อหาของ Best Teams และ New Teams กัน

Best Teams
         วิธีการที่นำมาทดลองคือ  อย่างแรกให้สมาชิกในกลุ่มนึกถึงประสบการณ์การทำงานกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ม ซึ่งเป็นประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ผ่านมาของแต่ละคน   เป็น "ประสบการณ์ยอดเยี่ยม"   สมาชิกในกลุ่มจะถาม  เล่าประสบการณ์ของตัวเองในขณะที่สมาชิกที่เหลือก็ตั้งใจฟังเรื่องเล่านั้น ๆ และ "Facilitator" (ตีความว่า "คุณอำนวย") ประจำกลุ่มจะกระตุ้น  ตั้งคำถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ทำอยู่  สถานการณ์การทำงาน  เพื่อนำประสบการณ์ของแต่ละคนมารวบรวมเป็น "ประสบการณ์สุดยอด" (peak experience) 

New Teams
         Best Teams มีส่วนช่วยในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ New Teams มาก   เปรียบเป็นต้นแบบให้กับ NT   เนื่องจาก NT นั้นเป็นการรวมทีมกันใหม่  สมาชิกในกลุ่มยังไม่มีจุดยืนที่เด่นชัด   รูปแบบของกลุ่มยังไม่มีความชัดเจน   ดังนั้นสมาชิกใน BT จะเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นแนวทางกับ NT   สมาชิกใน NT จะเริ่มแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อหาบทบาทของแต่ละคน  รูปแบบ  ลักษณะของกลุ่มให้ชัดเจนขึ้น   และการที่สมาชิกในกลุ่มแสดงความคิดเห็นและเล่าเรื่องประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจนปัจจุบัน   เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกบางคนในกลุ่มกล้าที่จะพูด  กล้าเล่าเรื่องมากขึ้น   จะเห็นว่าการใช้ AI เป็นประโยชน์ต่อการร่วมกันหารูปแบบของกลุ่มและให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนตัวตนของกันและกันได้มากขึ้นด้วย

         ส่วน On-going Teams ขอยกยอดเป็นตอนสุดท้ายค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน happierความเห็น (0)