ภาพข้างบนทั้งสองภาพเป็นส่วนที่ผมนำไปใช้ในการสัมมนา เรื่องการจัดการความรู้ ในหลายที่ หลายโอกาส

   ภาพบนสุดแสดงให้เห็นว่า การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เกิดในประเทศไทยมาตั้งแต่ พ.ศ ๒๓๓๐ สมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านให้ไว้ ซึ่งหลายท่านอาจไม่ได้สังเกตุว่าอยู่ในธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาท มาเป็นเวลานาน และ  พระองค์ท่านท่านยังได้กล่าวว่า LO นั้น ต้องมาประยุกต์ หรือ ปรับให้เข้ากับ บริบทของเรา แสดงว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราในปี ๒๓๓๐ ท่านมีความเข้าใจในเรื่ององค์การแห่งการเรียนรู้ และ การนำมาใช้โดยที่ต้องดูวัฒนธรรม และ ต้องมาปรับเข้ากับบริบทของแต่ละคน หรือ หน่วยงาน

  ภาพล่างเป็นข้อคิดที่ได้จากคราวไปจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร ขณะกำลังออกจากร้าน มองเห็นข้อความ ทำให้นึกถึงสิ่งที่ อาจารย์ หมอ วิจารณ์ กำลังตั้งใจกระทำกับทุกหน่วยงาน คือ การนำ การจัดการความรู้มาใช้นั้น ต้องใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนา ตน คน งาน และ องค์การ และ ต้องทำจริง มีคุณกิจ เป็น พระเอก ไม่ใช่ ฟังบรรยาย แล้วนั่น คือ ได้ ทำ KM แล้ว

  น่าคิดใหมครับ

JJ