ตลาดนัดความรู้กองทุนหมู่บ้านต.ในคลองบางปลากด

แกนของเรื่องเด่นที่ใช้ในการทำงานอาจใช้เป็นหัวข้อในการลปรร.กัน

ตลาดนัดความรู้วันที่ 28 ก.ย.ที่ต.ในคลองบางปลากดมีกองทุนอยู่ทั้งหมด 13 กองทุน ถ้าแต่ละกองทุนได้สรุปบทเรียนมาก่อนโดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนก็จะช่วยได้มาก
การสรุปบทเรียนคือการจัดประชุมประเมินผลการดำเนินงานจากมุมมองของคนในทั้งกรรมการและสมาชิก โดยมีข้อมูลที่เป็นความรู้ชัดแจ้งสนับสนุน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้ง
คุณวิจัยและคุณอำนวยช่วยสนับสนุนให้มีการเก็บและจัดระบบข้อมูลชัดแจ้งและจัดกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึกในประเด็นต่าง ๆเพื่อให้เห็นพัฒนาการและสถานะภาพของกองทุนแต่ละกองทุนอย่างละเอียด รอบด้าน หากมีบริบทชุมชนประกอบด้วยยิ่งดีใหญ่ 
 อ.เบียร์ชำนาญใช้รูปภาพประกอบอยู่แล้ว จะช่วยให้การนำเสนอไม่น่าเบื่อ

เข้าใจว่าตอนจัดตลาดนัดความรู้เครือข่าย แต่ละกองทุนคงส่งตัวแทนเข้าร่วมกองทุนละ 3-5 คน  ก็จะมีบทเรียนของแต่ละกองทุนที่ทำการบ้านมาก่อนมาฝากด้วย การแลกเปลี่ยนในเวทีเครือข่ายจะเข้มข้นมากขึ้น อาจจะจัดกลุ่มตามบทบาทสำคัญ 2 บทบาทคือบทบาทกรรมการ(ผู้บริหาร)และบทบาทคนทำงาน(เจ้าหน้าที่)ซึ่งอยู่ในคนเดียวกัน กลุ่มย่อยละ 8 คน ลปรร.กัน เป็นต้น
ในกองทุนทั้ง 13 กองทุนน่าจะมีเรื่องเด่นต่าง ๆกัน
แกนของเรื่องเด่นที่ใช้ในการทำงานอาจใช้เป็นหัวข้อในการลปรร.กัน
มีความคืบหน้าอย่างไรอ.เบียร์เล่าผ่านBlogสู่กันฟังด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)