การถ่ายโอนงานวางผังเมืองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


งานวางและจัดทำผังเมืองรวม เป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล เช่นเดียวกับภารกิจอื่นๆ อย่างไรก็ดี ภารกิจงานด้านผังเมืองมีความซับซ้อนยุ่งยาก และต้องอาศัยองค์ความรู้เทคนิควิชาการชั้นสูง และประสบการณ์หลายด้าน ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์จากพื้นฐานวิชาหลากหลายสาขา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ตลอดรวมถึงการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

การฝึกปฏิบัติการวางผังเมืองรวมให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องการถ่ายทอดความรู้ควบคู่กับการดำเนินงานตามขั้นตอนกฎหมายที่ได้ผลงานเป็นกฎกระทรวงผังเมืองรวมจริง (On the job of Training) เป็นแนวทางที่เหมาะสม สามารถตอบสนองต่อนโยบายกระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นของรัฐบาลได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3842เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2005 15:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 มิถุนายน 2012 14:20 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี