เมืองที่ไม่มีการวางผังเมืองจะเป็นอย่างไร

เมืองที่ไม่มีการวางผังเมือง ทำให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนทุกคนมีเสรีภาพจะทำอะไรได้ตามใจชอบทำให้เกิดปัญหามากมายจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขยาก ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาก ทำให้สังคมได้รับความเสียหาย คนในชนบทจะอพยพเข้าไปอยู่ในเมือง เกิดปัญหาการว่างงาน เกิดอาชญากรรม ขาดแคลนบริการสาธารณะ สภาพปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อากาศเสีย ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ไม่ระเบียบเกิดปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่งกระจัดกระจายไม่สัมพันธ์กัน ขาดบริเวณพื้นที่ที่จะสงวนไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเมืองที่ไม่มีการวางผังเมือง ทำให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนทุกคนมีเสรีภาพจะทำอะไรได้ตามใจชอบทำให้เกิดปัญหามากมายจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขยาก ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาก ทำให้สังคมได้รับความเสียหาย คนในชนบทจะอพยพเข้าไปอยู่ในเมือง เกิดปัญหาการว่างงาน เกิดอาชญากรรม ขาดแคลนบริการสาธารณะ สภาพปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อากาศเสีย ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ไม่ระเบียบเกิดปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่งกระจัดกระจายไม่สัมพันธ์กัน ขาดบริเวณพื้นที่ที่จะสงวนไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

การผังเมืองเป็นการวางและจัดทำเพื่อดำเนินการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยสวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำรงรักษาหรือการบูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon planing and civil

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 3839, เขียน: 13 Sep 2005 @ 15:13, แก้ไข, 11 Jun 2012 @ 18:06, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (2)

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 27 Aug 2008 @ 21:25

thank u !! very useful

Mr.Phisit Jinpong
IP: xxx.158.165.153
เขียนเมื่อ 01 Nov 2016 @ 15:49

ไม่มี การทำโครงการพัฒนาเมือง ก้อเหมือนปิดช่องทางทำมาหา กิน อำนาจผังเมืองถูกโยนไป ส่วนกลางเกิด อาชญากรรมต้องเชิญภาค นักศึกษาแกนนำ ประชาชนอาชีพหลัก ๆๆๆๆๆมา

วางแผนแม่บท ง่ายๆๆๆๆ

มากกว่าเป็นเรื่อง ของนักวิชาการผังเมือง ทีมงานผังเมือง คณะทำงานผังเมือง ประจำเมือง