เมืองที่ไม่มีการวางผังเมืองจะเป็นอย่างไร


เมืองที่ไม่มีการวางผังเมือง ทำให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนทุกคนมีเสรีภาพจะทำอะไรได้ตามใจชอบทำให้เกิดปัญหามากมายจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขยาก ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาก ทำให้สังคมได้รับความเสียหาย คนในชนบทจะอพยพเข้าไปอยู่ในเมือง เกิดปัญหาการว่างงาน เกิดอาชญากรรม ขาดแคลนบริการสาธารณะ สภาพปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อากาศเสีย ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ไม่ระเบียบเกิดปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่งกระจัดกระจายไม่สัมพันธ์กัน ขาดบริเวณพื้นที่ที่จะสงวนไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนเมืองที่ไม่มีการวางผังเมือง ทำให้การใช้ที่ดินเป็นไปอย่างสับสนทุกคนมีเสรีภาพจะทำอะไรได้ตามใจชอบทำให้เกิดปัญหามากมายจนกระทั่งแก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไขยาก ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆมาก ทำให้สังคมได้รับความเสียหาย คนในชนบทจะอพยพเข้าไปอยู่ในเมือง เกิดปัญหาการว่างงาน เกิดอาชญากรรม ขาดแคลนบริการสาธารณะ สภาพปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม อากาศเสีย ประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่น ไม่ระเบียบเกิดปัญหาการจราจร การคมนาคมขนส่งกระจัดกระจายไม่สัมพันธ์กัน ขาดบริเวณพื้นที่ที่จะสงวนไว้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน

การผังเมืองเป็นการวางและจัดทำเพื่อดำเนินการให้เมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยสวัสดิภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำรงรักษาหรือการบูรณะสถานที่ที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 3839เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2005 15:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 18:06 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ไม่มี การทำโครงการพัฒนาเมือง ก้อเหมือนปิดช่องทางทำมาหา กิน อำนาจผังเมืองถูกโยนไป ส่วนกลางเกิด อาชญากรรมต้องเชิญภาค นักศึกษาแกนนำ ประชาชนอาชีพหลัก ๆๆๆๆๆมา

วางแผนแม่บท ง่ายๆๆๆๆ

มากกว่าเป็นเรื่อง ของนักวิชาการผังเมือง ทีมงานผังเมือง คณะทำงานผังเมือง ประจำเมือง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี