อ้อกับอ้อมที่นครศรีธรรมราช17-19ก.ย.

วงคุณเอื้อยังกระท่อนกระแท่น
อ้อกับอ้อมจากสคส.จะมาสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ทีมบูรณาการจัดการความรู้ของหน่วยงานราชการที่นครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมงานมหกรรม1-2ธ.ค.  พวกเรานัดหมายทีมงานไว้ดังนี้
วันที่17ก.ย.ลงพื้นที่เทศบาลทุ่งสง จัดเวทีตลาดนัดความรู้แก้ปัญหาหนี้สินโดยชุมชน คุยกับพัชณีจากพอช.
วันที่18 ลงพื้นที่ต.ท่าไร่ คุยกับผู้นำชุมชนและพี่จุรีจากพช.และคุณอำนวยจากกศน.
วันที่19 ลงพื้นที่ต.บางจาก จัดตลาดนัดความรู้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต.บางจากในช่วงเช้า
บ่าย 2 นัดสัมภาษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัด

ต้องบอกก่อนว่า
เราจัดวงเรียนรู้เป็น 3 วง
วงคุณอำนวยกับคุณกิจได้ร่วมกิจกรรมพอที่จะเข้าใจแนวคิดและกระบวนการดำเนินการบ้างแล้ว    แต่วงคุณเอื้อยังกระท่อนกระแท่น เราจะคุยกันวันที่ 15 ก.ย.นี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชาคมวลัยลักษณ์ความเห็น (0)