สวัสดีครับ ผมกำลังพัฒนา KM ให้กับนึกศึกษา IT ที่มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์

ขอคำแนะนำด้วยครับ