แหล่งข้อมูลทางการวิจัย

อ.หนึ่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แนะนำแหล่งข้อมูลทางด้านการวิจัย
            แหล่งข้อมูลทางการวิจัย มีมากมายหลายแหล่ง ไม่ว่าจะตามมหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ธนาคารกสิกรไทย และหน่วยงานมากมาย แต่ยังไม่มีใครรวบรวมไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน ฐานข้อมูล หรือแหล่งข้อมูลทางด้านการวิจัย ผมจึงให้นิสิตได้แนะนำแหล่งข้อมูลทางการวิจัยไว้ใน Space.msn ของตนเอง โดยขอให้แนะนำ และนำลิ้งของ Space มาวางไว้ต่อท้ายบันทึกนี้ด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุจโรจน์ แก้วอุไรความเห็น (40)

เขียนเมื่อ 
http://highwire.stanford.edu/
เขียนเมื่อ 

สถาบันวิทยบริการ http://www.arc.rmut.ac.th/

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

http://www.stou.ac.th/Thai/Research/Index.asp

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชาญณรงค์ อินอิว เอกบริหาร(ปกติ)รหัส 49060555
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
แนะนำแหล่งค้นคว้าวิทยานิพนธ์เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดังนี้
1. เปิดที่เว๊ปของลวดกระบัง
2. เข้าที่สืบค้นข้อมูลหอสมุดกลาง
3. สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ
4.เลือกวิทยานิพนธ์ของหน้าhttp://161.246.37.11/search/h

http://www.nrct.net/

แก้ไขใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

รินนา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
อิสระ ชอนบุรี
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

http://www.nectec.or.th/rd/inhouse.php

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แนะนำแหล่งข้อมูลทางการวิจัย
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

http://www.kasikornresearch.com/kr/

เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

รินนา
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
http://www.nstda.or.th/grants/  แก้ไขคะ
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

เพิ่มเติมค่ะ  ของ http://highwire.stanford.edu/ เป็นการสืบค้นของต่างประเทศ สามารถ search Journal หรือวารสารได้ ซึ่งสามารถระบุชื่อวารสาร ปี และชื่อเรื่องได้ ค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกหลาย web ที่สืบค้นจากของจุฬาฯมาค่ะ ใน http://mameawpf.spaces.msn.com 

และนอกจากนี้ในประเทศไทย web ที่ชอบที่สุดคือ

http://www.trf.or.th/research/ 

ของสกว. ค่ะ ที่มีการแบ่งหมวดหมู่ไว้ชัดเจนเวลาจะสืบค้นงานวิจัย เช่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมทางสังคม ที่มีเกี่ยวกับการศึกษา และนักวิจัยรุ่นเยาว์ ค่ะ

 

แหล่งค้นงานวิจัยที่น่าสนใจ

http://manatsinee.spaces.msn.com

สุนิสา
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

แหล่งสืบค้นhttp://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/

 spaces ของผม

http://wirotedeaw.spaces.msn.com/

อรวรรณ ปันทะนะ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

http://www.cmu.ac.th/web49/index49.php

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://orawankung.spaces.msn.com/

แก้ไขใหม่ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

แนะนำแหล่งข้อมูลงานวิจัยhttp://orchideebonne.spaces.msn.com/

kanpapon kokmas
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

http://www.car.chula.ac.th/carweb/index.php?page=default

จิตวิทยา

NC ศูนย์วิชาการต้านยาเสพติด

 

 

รินนา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
http://isarakhaeg.spaces.msn.com/
http://www.nstda.or.th/grants/  แก้ไขค่ะ
กัญจน์ปพร ก๊กมาศ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

แก้ไขครับ

หน้า Spaces แนะนำหน้าเว็บสำหรับสืบค้นงานวิจับ
http://witsanutechno.spaces.msn.com/

เป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
http://w3.chula.ac.th/research/brs.htm

โดย นายวิษณุ วงศ์อ่อนตา 49061729

สุนิสา
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ

http://www.biotec.or.th/biotechnology-th/index.asp

หน้า  spaces  แนะนำ

http://sunisa26.spaces.msn.com/

จิราพร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
กัญจน์ปพร ก๊กมาศ
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

แก้ไขใหม่ล่าสุดนะคะอาจารย์

http://kankokmas.spaces.msn.com/

เลือกหัวข้อนี้เพื่อใช้ในการต่อยอดการทำวิทยานิพนธ์ ของตนเอง

ณัฐสุดา พงษ์ตระกูล
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

An approach to a new intelligent computer-aided instruction model (by : Chouman, Muhieddine Mohamad)

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=741357441&sid=11&Fmt=2&clientld=60279&RQT=309&VName=PQD

 

เขียนเมื่อ 
http://wanbisao.spaces.msn.com/
หวังดี
IP: xxx.53.72.29
เขียนเมื่อ 

ระวังพวกขายประกันตัวแสบขอเอกสารท่านแล้วอยู่เฉยๆๆเป็นหนี้ พวกนี้ปลอมลายเซ็นเก่งมาก

รู้แล้วส่งต่อให้เพื่อนๆและคนรู้จักนะอิๆๆ

วิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง...รู้ไว้ไม่เป็นหนี้

บางคนอาจใช้ขีดเส้นขนาน แล้วเขียนข้อความ / เซ็นรับรอง

วันนี้ เอาวิธีเซ็นชื่อรับรองสำเนาที่ถูกต้อง มาแบ่งปันให้คุณรู้ไว้จะได้ไม่เป็นหนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประมาทไม่ได้เลยล่ะ เพราะหากเซ็นไม่ถูกวิธีแม้เพียงนิดเดียว คุณอาจตกเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีที่นำเอาเอกสารสำเนาบัตร ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารสำคัญอื่นๆ จากการเซ็นรับรองของเราไปทำประโยชน์ส่วนตน แต่สร้างหนี้ที่ ไม่ได้ก่อให้กับเรา และที่สำคัญสำเนาบัญชีธนาคารของท่านด้วย ห้ามให้ใครมาหักผ่านบัญชีอัตโนมัตินะ ดังนั้นจึงขอแนะนำว่า...ทุกครั้งหากต้องเซ็นเอกสารรับรองสำเนาอย่าลืม ...จำ...และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ...

1) ทุกครั้งหลังจากเซ็นชื่อ และเขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องเขียนรายละเอียดกำกับไว้ด้วยว่า..เอกสารฉบับนั้นใช้สำหรับทำอะไร เช่น " ใช้เฉพาะสมัครงานเท่านั้น "

2) < /SPAN> นอก จากกำกับรายละเอียดการใช้แล้ว ยังต้องกำกับ วัน/เดือน/ปี เขียนลงบนสำเนาที่ใช้ด้วยนะค่ะ ซึ่งนั่นจะช่วยกำหนดอายุการใช้งานสำเนาของเราได้

3) ต้องเขียนข้อความทั้งหมดทับลงบนสำเนาส่วนที่เป็นบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่สำคัญ

ทั้ง สามข้อคือวิธีเซ็นที่ถูกต้องในการรับรองสำเนาอย่างรัดกุม ไม่เปิดช่องทาง ให้กับมิจฉาชีพ เอาไปสร้างหนี้ให้กับเรา ต่อไปนี้ต้องระวัง เพราะคุณอาจเป็นรายต่อไ ป ที่จู่ๆก็มี หนี้ตามมาเคาะประตูถึงบ้านและหรือ เงินในบัญชีหายไป รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมทำตามล่ะ

4) ในกรณี ที่เซ็นเอกสาร ต้องใช้ปากกาหมึกสีดำเท่านั้น ถึงจะปลอดภัยที่สุด เพราะ เครื่องถ่ายเอกสาร บางเครื่อง สามารถถ่ายเอกสารโดยดึงหมึกสีน้ำเงินออก เหลือใช้เฉพาะข้อความของบัตรประชาชน แล้วทำให้มิจฉาชีพ เซ็นเอกสารบัตรประชาชนนั้น แทนเราได้เลย ****เพราะฉะนั้นเราควรเซ็นด้วย ปากกาสีดำเท่านั้น เพราะไม่สามารถดึงหมึกสีดำออกได้ หรือถ้าดึงสีดำออกได้ข้อความก็จะหายไปหมดเลยทั้งหน้า บัตรประชาชนค่ะ

อย่าลืม ต้องใช้ปากกากหมึกดำเท่านั้น...จึงจะปลอดภัยที่สุด