นี่คือ สิ่งที่อยากจะมีโอกาส ได้ทำจริงๆบ้าง และหลายท่านก็คงอยากมีโอกาสแบบนี้เช่นกัน

1.       ก้มลงกราบแทบพระบาทของในหลวง

2.       ทำงานรับใช้ในหลวงในสวนจิตรลดา

3.       เปิดประตูรถพระที่นั่งให้ในหลวง

4.       จัดดอกไม้ในสถานที่ที่พระองค์จะเสด็จมา

5.       ได้ยินพระสุรเสียงของในหลวงแบบสดๆในระยะสายตามองเห็น

6.       ได้ถือร่มบังแดดให้พระองค์

7.       เปล่งเสียง ทรงพระเจริญเมื่อเห็นพระองค์ในระยะสายตามองเห็น

8.       ทำสิ่งดีๆให้พระองค์ได้ทอดพระเนตร