ปี  2519  ผมเดินทางไปรับงานเป็นครูโรงเรียนประชาบาลที่โรงเรียนวัดราษฎร์นิยม เมื่อผมเดินจากถนนจะไปขึ้นบันไดโรงเรียนผมต้องเดินสวนกับเด็กนักเรียน 2-3 คน ผมได้รับการเคารพโดยการยืนตรงให้ผมเดินผ่านไป วันนั้นผมรู้สึกทันทีว่าผมไม่ไช่ธรรมดาเสียแล้วผมต้องทำตัวให้สมกับการที่เด็กให้ความเคารพทั้งที่ยังไม่เริ่มเข้าชั้นเรียนเลย

         การกลับมาของผมครั้งนี้ ปี2548 เปลี่ยนไปมากเด็กนักเรียนรู้สึกกล้าหาญตีสนิทสนมกับครูเสมือนไม่มีช่องว่างระหว่างวัย มันเป็นเหมือนเด็กขาดความเคารพ  แต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่าเด็กสมัยใหม่ต้องกล้าแสดงออก ต้องแสดงความคิดเหนได้เต็มที่

          แต่สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนมันจะลำเส้นเกินไป    หรือเปล่า ช่วยบอกหน่อย