หลายท่านสอบถามมายังทีม สคส. ว่า ไม่เห็นการประกาศรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนพฤษภาคม เลย  ต้องขออภัยเนื่องจากว่าช่วงจังหวะที่ประกาศ ...ได้มีการเปลี่ยนแปลงของเวป gotoknow ไปในเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่าเดิม ดีกว่าเดิม เราเลยประกาศในเวบไซด์ของสคส. แต่ยังไม่ได้ประกาศที่ www. Gotoknow.org  ต้องขออภัยมาณ ที่นี้

ผู้ที่ได้รับรางวัลอันภาคภูมิใจประจำเดือนพฤษภาคม  ซึ่งคณะกรรมการของเราเน้นการนำประสบการณ์ที่เห็นว่าดี มีประโยชน์มาเล่าสู่กันฟัง  แล้วร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้หลากหลายมากขึ้น  มีคนหน้าใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ยิ่งสร้างความคึกคักกันมากมาย มีคนหลากหลายวงการได้เข้า, บันทึกลงใน Blog และหลายบทความเป็นบทความที่น่าสนใจ  แต่ที่สะดุดและตรึงใจอยู่ให้เข้าไปค้นหาและอ่านบทความนั้น ทำให้คณะกรรมการของเดือนนี้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้คือ การชักชวนให้คนในหน่วยงานเข้ามาเขียนบทความดีลงใน Blog การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้และเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริง  และน่าอ่านมาก มีสีสันสวยงาม และจากการเล่าเรื่องได้จุดประกายความคิด สร้างความคึกคัก นำเรื่องไปต่อยอด-ตีประเด็น และที่สำคัญที่ถูกใจคณะกรรมการมากคือการตั้งชื่อได้น่าสนใจเช่น ควันหลง KA หรือ  1 งานรู้ 3  คน 1 คน รู้ 3 งาน ......  

  แต่น....แต้น...  แต๋น.......บล็อกที่ชื่อ supalukbi   เจ้าของบล็อกคือ คุณศุภลักษณ์  หิริวัฒนวงศ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผ่าตัด  สถาบันบำราศนราดูรศูนย์ กรุงเทพมหานคร  (www.gotoknow.org/blog/Supalukbi )  คือบล็อกที่คณะกรรมการเทคะแนนให้ได้รับรางวัล "สุดคะนึง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2549   พวกเรายังคงตั้งใจติดตามความสร้างสรรค์ของคุณศุภลักษณ์  หิริวัฒนวงศ์   อยู่สมอ  และขออนุญาตตามติด และให้กำลังใจ blog ที่จะได้ติดดาวเด่นดวงใหม่ด้วยค่ะ  

"ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ แล้วรอรับ รางวัลเสื้อสามารถ สคส. ด้วยนะคะ"

  เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ        

  1. มีการบันทึกอย่างน้อย 15 ครั้ง      
  2.  มี Keyword ของบล็อก        
  3.  การบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มากจากการปฎิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ         
  4. การบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม         
  5.  ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด        
  6. ความสวยงามของบล็อก        
  7. จำนวนข้อคิดเห็น               
  8. มีความสร้างสรรค์               

  คณะกรรมการ        

ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน        ที่ปรึกษา        

คุณฉันทลักษณ์  อาจหาญ    ประธานกรรมการ        

 คุณสุนทรี ไพรศานติ           กรรมการ         

คุณชุติมา  อินทรประเสริฐ     กรรมการและเลขานุการ