ท่ามกลางหมู่แมกไม้น้อยใหญ่   มีทั้งไม้ผล  ไม้ดอกนานาพันธุ์ ร่มไม้ใหญ่ที่ผลดกหนาเต็มต้น  ไม้ดอกออกสี  ส่งกลิ่นหอม  สลับซับเปลี่ยนกันไปทุกช่วงเวลา  มีบ้านไม้สีฟ้าขาวหลังหนึ่งแฝงตัวอยู่     ที่นี้นี่เอง   ที่เป็นที่รวมความรัก   ความผูกพันของฉัน  ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวเล็ก ๆ  แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน                               

                             ครอบครัวของฉัน  มีพ่อ  มีแม่  เป็นผู้นำความรัก  ความผูกพัน   โดยมีฉันและน้องชายเป็นสายใยรักในครอบครัว  ทุก ๆ  วัน  ฉันเห็นว่า  พ่อเป็นคนที่เป็นพลังใจ  และยกย่อง   ให้เกียรติทุกคนในครอบครัว  พ่อเคยบอกกับฉันว่า  ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก ๆ ที่รักใคร่ปรองดองกัน  ให้ความสำคัญ  เห็นคุณค่าของกันและกัน  ครอบครัวจึงจะสมบูรณ์                                

                             ขออภัยนะครับ ยังมีส่วนต่ออีก  จะนำมาเผยแพร่ หลังจากวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๔๙ ต่อไป

                             เชิญคลิ๊กฟัง  เพลง เดินตามพ่อ เพลงประกอบการกล่าวแข่งขันสุนทรพจน์ http://www.thaiblogger.org/2006/06/