ผมได้เจอเรื่องประกาศในอินเทอร์เนต เกี่ยวกับ การรับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ ผมเห็นว่า มีประโยชน์มากสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรที่เป็นโรคหัวใจ หรือ เด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว

รายละเอียด ตามประกาศที่ผมคัดลอกมา โดยไม่ได้ตัดทอนส่วนใด ดังนี้ครับ


รับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ

ถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ช่วยส่งเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจมาก ๆเลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ส่งไปค่ะ

หัวเรื่อง : รับผ่าตัดฟรี สำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ

องค์กร : มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย

ที่อยู่ : 1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร: 02-662-401201-923-4042, 01-831-3143

สวัสดีค่ะทุก ๆ ท่าน

ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อครั้งเกิดสงครามเกาหลีและประเทศไทยได้ช่วยส่ง กำลังทหารมาร่วมรบ ซึ่งประชาชน เกาหลียังระลึกอยู่เสมอ ขณะนี้สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรักซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในประเทศเกาหลี ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจจะเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคหัวใจการรณรงค์ดังกล่าว โดยทำการขายหมากฝรั่งอันละ 3-7บาท ตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับคิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท และรายได้ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็นใครหัวใจได้ถึง900 คน

ในปัจจุบันมูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั้งสาขาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เป็นโรคหัวใจ เช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็กที่เป็นสมาชิกเข้ารับการรักษาที่ ประเทศเกาหลี เพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดี กรุณาติดต่อมูลนิธิของเราได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบำบัดรักษาโรคอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็ก เหล่านั้นแม้เพียง 1 คน ก็ตาม

ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก สาขา ประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

1. อายุ : เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี

2. รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า10,000บาทต่อเดือน

3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อน ที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ ประเทศเกาหลี

4. มูลนิธิจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดโดยไม่มีสัญญาผูกพันใดๆ


ประกาศนี้ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์มากครับ ร่วมด้วยช่วยกันครับ... ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ