เมื่อเช้า มีโอกาสได้ดูรายการหนึ่ง ทางโทรทัศน์ ช่อง 5 ซึ่งน่าสนใจมากค่ะ เป็นการนำเสนอถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าหนึ่งทางภาคเหนือ นั่นคือ "ปกากะญอ" (ไม่ทราบว่าเขียนถูกหรือไม่) ช่วงที่ได้ดูนั้น จะมีการรวมกลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน มาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ใครถนัดในเรื่องไหนก็ให้ทำเรื่องนั้น และมีการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพวกเขาเหล่านั้นด้วย การแต่งกายของเขา ก็แต่งแบบพื้นเมือง ชุดดั้งเดิมของพวกเขา ซึ่งดูๆ ไปก็เหมือนกับการจัดการความรู้ที่เรากำลังทำอยู่ แต่เขาทำอยู่แล้ว น่าจะเริ่มก่อนเราด้วยซ้ำ (มั๊ง) และที่ยิ่งไปกว่านั้น คือ เขามีผู้นำ ซึ่งเป็นเหมือนผู้ใหญ่บ้าน ที่เก่งมากๆ เพราะเขานำเยาวชน เข้าป่าไปทำพิธีอะไรสักอย่างให้กับต้นไม้ ซึ่งเมื่อต้นไม้ต้นใด ผ่านพิธีกรรมนี้แล้ว ก็จะไม่มีการตัดไม้หรือทำลายต้นไม้ต้นนั้นเลย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่คู่กับเราไปนานๆ และนอกจากนี้ ท่านยังมีการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ ด้วยการไปทำพิธีในหลายๆ พื้นที่ เช่น เชียงราย  ท่านบอกว่า "ทำงานอย่างนี้ ทำคนเดียวไม่ได้ ต้องอาศัย ญาติๆ ช่วยกัน จึงต้องสร้างเครือข่าย" น่าน ความคิดท่านช่างทันสมัย และ intrend เสียเหลือเกิน

          ส่วนตัวแล้วรู้สึกชื่นชมชาวเขากลุ่มนี้มากค่ะ ดูแล้วเขามีชีวิตที่สงบ พอเพียง และมีความสุขกับชีวิต อยู่กับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องแสวงหา พอเพียง และพอใจกับสิ่งที่มี สิ่งที่เป็น และนอกจากนั้นเขายังอนุรักษ์ธรรมชาติ ดูแลไว้เพื่อลูกหลาน และคนอื่นๆ ต่อไป น่าชื่นชม และเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงๆ ค่ะ