บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตรวจบันทึกนักศึกษา 11 กรกฎาคม 2549

วันนี้ 11 กค.49 กลับจากไปทำบุญที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม มาถึงตอน 14.00 น.

เวลา 15.00น. อาจารย์ได้เข้าไปในชั้นเรียน ตกใจมากเห็นนักศึกษาเข้ามาเขียนบันทึกกันเป็นจำนวนมาก และได้ตรวจสอบการแบ่งกลุ่มของนักศึกษา พบว่านักศึกษาได้จัดแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มเสร็จเรียนร้อย แต่การกำหดนหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด

จึงขอให้นักศึกษากำหนดหน้าที่ในกลุ่มใหม่ให้ถูกต้อง โดยกลับไปอ่านวิธีกำหนดหน้าที่ในบันทึกก่อนหน้า

อาจารย์ได้ตรวจสอบบันทึกของนักศึกษาได้ 4 คนคือ

 • นางสาวสุพัตรา ปิดจะยัง
 • นางสาวสุวพร อังกุลดี
 • นางสาวเรืองสิริ เรืองหิรัญ
 • นายธนูชัย สืบทิม
 • พบว่า นักศึกษาได้ค้นคว้ามาจากหนังสือบ้าง วารสารบ้างและเวบไซต์  บางบันทึกยังไม่ได้เชื่มโยงลิงค์ไว้ บางบันทึกไม่ได้บอกแหล่งที่จะไปหาอ่านไว้  แต่ทุกบันทึกยังไม่มีใครเข้าไปเขียนข้อคิดเห็นไว้เลย

  จึงขอประกาศให้นักศึกษาเข้าไปอ่านการบรรณานิทัศน์หนังสือของเพื่อนและลงหลักฐานการเข้าไปดูและอ่านไว้ในข้อคิดเห็นนะครับ

  หนังสือ บทความและเวบไซต์ที่นำเสนอมาจำนวนมากแล้ว ถ้านักศึกาตั้งใจอ่านก็จะได้ความรู้มากทีเดียว

  ใกล้กำหนดส่งบทความแล้วนะครับ

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด  ความเห็น (0)