ขอเชิญฟังการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ โดย รองฯภูรี สุวรรณทัต รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เชิญวิทยากร ครั้งที่2

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2549 เวลา 10.30-12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เรียนเชิญรองฯภูรี สุวรรณทัต รอง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  มาบรรยาย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ที่ห้องประชุมศรีจุฑาภา1 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการศึกษาชุดวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังตามวันเวลาดังกล่าว 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)