นักจิตวิทยาในอดีตบางกลุ่มที่มุ่งสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิต  มีความต้องการที่จะรู้ว่า   ความเข้มของสิ่งเร้าระดับตำที่สุดที่ทำให้คนเริ่มมีความรู้สึกสัมผัสต่อสิ่งเร้านั้น  มีความเข้มเท่าไร    และเรียกระดับความเข้มที่ตำที่สุดของสิ่งเร้าที่ทำให้คนเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสนี้ว่า  เทร็ชโฮลด์   เช่น   เราจะต้องใส่นำตาลลงไปในแก้วที่มีนำอยู่ครึ่งแก้วปริมาณอย่างตำที่สุดเท่าไร  จึงจะทำให้คนรู้สึกว่านำนั้นหวาน  เราจะต้องเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปในนำนั้นอย่างตำที่สุดเท่าไรที่ทำให้เราเริ่มรู้สึกว่านำนั้นอุ่น  ฯลฯ  และผลการทดลองเป็นดังนี้

         การเริ่มรู้สึกหวาน เมื่อเอานำตาล ๑ ช้อนชา  ผสมกับน้ำ ๗.๕ ลิตร

         การเริ่มรู้สึกได้กลิ่นเมื่อใช้น้ำหอม ๑ หยด ภายในบ้านขนาด ๖ ห้อง

                                           ฯลฯ

         ขอให้สังเกตว่า  ในขณะนั้น  ผู้สัมผัสอยู่ในภาวรู้สึกตัว  คือมีความรู้สึก(Conscious)อยู่ก่อนแล้ว  เพราะเขาตื่นอยู่   การรู้สึกหวาน หรือการได้กลิ่นหอม จึงเป็นการรู้สึกสัมผัส

         ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ  นักจิตวิทยาดังกล่าว  ไม่ได้ศึกษาว่า  ความรู้สึกเกิดขึ้นได้อย่างไร?     บุคคลมีความรู้สึกเพราะว่าเทวดาได้ประทานความรู้สึกให้มาแล้วพร้อมกับการเกิด?  หรือว่ามีอยู่แล้วใน Genes ?   หรือว่าเกิดขึ้นใหม่จากกิจกรรมของนิวโรน?