ขอน้อมนำคำสอนของพระ  ที่เคารพนับถึอศรัทธาฯของชาวพุทธศาสนา ใน ประเทศไทยของเรา ได้รับFW.mail เพื่อนส่งมาให้ ดีมากๆ และสวยงาม มาฝากค่ะ

                                   

 

                                    

 

               

               

                

                

                

                 

               

                

               

              

               

               

               

              

               

               

               

               

              

             

 

 

             

              คำสอนท่านพุทธทาสภิกขุ

      เดือนกรกฏาคม 2553 ในปฏิทินตั้งโต๊ะ 

  

               มองแต่แง่ดีเถิด

 

      เขามีส่วน      เลวบ้าง    ช่างหัวเขา 

จงเลือกเอา     ส่วนดี          เขามีอยู่ 

เป็นประโยชน์  แก่โลกบ้าง  ยังน่าดู 

ส่วนที่ชั่ว        อย่าไปรู้       ของเขาเลย ฯ 

 

         จะหาคน       มีดี        โดยส่วนเดียว

อย่ามัวเที่ยว       เสาะหา      สหายเอ๋ย

เหมือนเที่ยวหา  หนวดเต่า    ตายเปล่าเลย

ฝึกให้เคย        มองแต่ดี      มีคุณจริงฯ 

 

       ไม่นานนัก     จักมี      ดีประดัง

จนกระทั่ง       ถึงมี           ดีอย่างยิ่ง

เมื่อพ้นดี      จะถึงที่         นิพพานจริง 

นับเป็นสิ่ง   ควรฝึกแน่     "มองแต่ดี"ฯ