โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (วัดหนองกลางด่าน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ เทศบาลตำบลกรับใหญ่

 

 

เดี๋ยวมาเพิ่มคำบรรยายน่ะครับท่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการเศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (0)