ช่วงหลัง ๆ มานี้มีบ่อยครั้งมากที่ถูกรบกวนจากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ทบทวนตัวเอง แล้วมองย้อนเข้าไปโดยใช้ฐานคิดแบบทุนนิยม การมุ่งแสวงหาเพื่อสะสม ความไม่เพียงพอ เช่นการรบกวนจากผู้ที่คอยหวังดี เน้นว่าเขาหวังดีจริง ๆ ไม่มีอะไรเคลือบแฝงแน่ การรบกวนเหล่านั้น มีผลทำให้เราอ่อนไหวไปบ้างในบางเวลา ไม่บ่อยนัก แต่ที่ร้ายก็คือเมื่อตกอยู่ในสภาวการณ์นั้นก็แทบเอาตัวไม่รอด เพราะหลุดออกมาได้ทุกครั้งซึ่งไม่สำเร็จซะที ผมจึงเรียกว่า “เกิดกบฏในจินตนาการ” ปัจจัยกวนเหล่านั้นทำการยึดจิตใจไม่สำเร็จ ถูกจับเป็นกบฏ

     มองว่าหากเราต้องลืมสิ่งที่หวังและมุ่งมั่นต่อจิตวิญญาณตนเอง เราต้องยอมเสียสละในหลาย ๆ สิ่งที่ชอบและให้ความสุขแท้ ๆ แล้วเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปแสวงหาความสุขปลอม ๆ หรืออาจจะทุกข์ก็ได้ หลายต่อหลายครั้งแล้ว ที่ถูกโน้มนำให้ละทิ้งสิ่งที่ทำ ๆ อยู่ เพื่อใช้เวลานอกราชการไปรับจ้างทำงานให้กับภาคเอกชน (แสวงหากำไร) เช่น เป็นมือสองในการบริหารจัดการบริษัทขายวัสดุ หรืออื่น ๆ เขามองเห็นว่าจะช่วยทำให้เขาได้ และจะสร้างรายได้กว่าอาชีพนี้ในแต่ละเดือนหลายเท่านัก

     หากเมื่อในบางเวลาที่รู้สึกว่าจะทนกับความลำบากไม่ไหวในบางครั้ง หรือทุกครั้งที่รู้สึกล้า ๆ เหนื่อย ๆ เพราะธรรมดาของทุกเรื่องย่อมมีปัญหาอุปสรรคให้เราต้องคิดแก้ไขป้องกันอยู่เสมอ ๆ หรือนึกถึงภาระความรับผิดชอบในภายภาคหน้า ก็จะสะดุดลงจนแทบจะยอมแพ้ แต่แล้วก็มีใครคนหนึ่งได้เคยทักผมว่าหากทำเช่นนั้น นั่นก็หมายถึงไม่ใช่ “ชายขอบ” นะ และเมื่อมาคิดต่อว่า หากเป็นเช่นนั้นจริงผมก็คงไม่เข้ามาที่ GotoKnow ซึ่งผมรู้สึกรักและมีความสุขมาก คงปล่อยให้เป็นตำนานเล่าขาน เพราะละอายต่อ “ชายขอบ” อย่างมาก เมื่อคิดได้เช่นนี้ ปัจจัยกวนเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่ “กบฏในจินตนาการ” ของผมเท่านั้น ด้วยเหตุเพราะปัจจัยเหล่านั้นยังไม่สามารถยึดจินตนาการไปจากใจของผมได้