คำพูดของผู้ชนะและผู้แพ้

Porjai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ผู้ชนะ : เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด จะพูดว่า ฉันทำผิด

When a loser commits a mistake, he says it's not my fault

ผู้แพ้ : เมื่อพบข้อผิดพลาด จะพูดว่า ไม่ใช่ความผิดของฉัน

A winner works harder and has more time than a loser

ผู้ชนะ : จะทำงานหนักกว่าปกติ และมีเวลามากกว่าผู้แพ้

A loser always is too busy to do what is necessary

ผู้แพ้ :จะทำงานแบบยุ่งทั้งวัน โดยที่ไม่คิดว่างานไหน ควรทำก่อนทำหลัง

A winner faces and solves his/her problems

ผู้ชนะ : จะเผชิญหน้ากับปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหานั้น

A loser does otherwise

ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม หลีกเลี่ยงปัญหา

A winner makes things happen

ผู้ชนะ : จะลงมือทำงานให้ปรากฎผลงานขึ้น

A loser makes promises

ผู้แพ้ : จะให้แต่คำสัญญา คือมีแต่ลมปาก แต่ไม่ลงมือ

A winner wld say " I am good but not as good as I want to be "

ผู้ชนะ : จะพูดว่า " ฉันทำได้ดี แต่ยังไม่ดีเท่ากับที่ฉันต้องการ "

A loser wld say " I am not as bad as others

ผู้แพ้ : จะพูดว่า " ยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีผลงานแย่กว่าตัวเขา "

A winner listens, understand and responds

ผู้ชนะ : จะตั้งใจฟัง แล้วทำความเข้าใจ และ สามารถตอบสนองได้

A loser only waits until it's his/her turn to speak

ผู้แพ้ : จะรออย่างเดียว โดยไม่ฟัง ไม่ทำความเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูด  รอจนกว่าจะถึงคิวที่จะ ได้พูดเรื่องของตัวเอง

A winner respects people who are superior to him and wld like to learn from them

ผู้ชนะ : จะยอมรับ นับถือคนที่มีความสามารถเหนือกว่าและจะเรียนรู้จากคนเหล่านั้น

A loser does otherwise, and wld try to find his superior's faults

ผู้แพ้ : จะทำในทางตรงข้าม และจะพยายามหาข้อผิดพลาดของคนที่เหนือกว่าเขา

A winner is responsible not just for his own work

ผู้ชนะ : จะมีความรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น แต่จะช่วยคิดให้องค์กรประสบความสำเร็จ

A loser will not dare help others and wld say I'm just doing my job

ผู้แพ้ : จะไม่กล้าที่จะช่วยเหลือคนอื่น และ มักจะพูดว่า ฉันไม่ว่างกำลังทำงานของฉันอยู่

A winner wld say " There shd be a better way to do it "

ผู้ชนะ : ต้องมีวิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้เสมอ

A loser wld say " This is the only way to do "

ผู้แพ้ : จะพูดว่า " นี่คือหนทางเดียวที่ทำได้ "

A winner like you will share this with his/her friends

ผู้ชนะ : จะแบ่งปันบทความนี้ไปยังเพื่อนๆของเขา

A loser will just keep this to himself/herself because he/she doesn't hv time to share this with others.

ผู้แพ้ : จะเก็บบทความนี้เอาไว้ เพราะว่าเขาไม่มีเวลาที่จะแบ่งปันไปให้คนอื่น!!!!!!!

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fw mailความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

    เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีมากๆเลยครับ ขอเพิ่มอีกนิดว่า

 "ไม่มีผู้ชนะตลอดไป และไม่มีผู้แพ้ตลอดกาล"

    ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

     ขอเพิ่มอีกนิดว่า...
     "Win-Win" ไม่ใช่เหรอคือหนทางสันติ