ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมี 4 ทักษะ  ทักษะการพูดก็เป็นทักษะหนึ่งที่ยากมากที่จะเข้าใจ  หากท่านได้ฝึกทุกวันจนเคยชิน  การพูดก็จะไม่เป็นอุปสรรคอะไรในการใช้ภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ที่นำมาให้ท่านฝึกนี้  นำมาจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีความสามารถ  ท่านอยู่จังหวัดนครราชสีมา  ท่านอาจารย์พิชัย  นันทบุรมย์  ขอบคุณท่านมากค่ะ

ขอเชิญชวนทุกท่านลองเพียงวันละ 5 นาทีก็พอเพียงนะคะ  ที่นี่