เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2549 ผมไปฉายสไลด์สอนนิสิต ตอนหนึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับผึ้งตัวผู้ ผมเลยขอนำมาเล่าเพิ่มเติมในบันทึกนี้ครับ

    ดูภาพแรกกันก่อน ผึ้งตัวผู้หรือ Drone คือภาพขวาสุดนะครับ ตัวเต็มวัยหรือ Adult เขามีหน้าตาดังภาพครับ มีคำถาม

  1. ตาโตๆ ปลายท้องมนๆ คือลักษณะของผึ้งตัวผู้ แต่ว่าเขามีตาโตๆ ไว้ทำไมเอ่ย
  2. แถมหนวดของเขาก็มีปล้องถึง 13 ปล้อง มากกว่าผึ้งงาน 1 ปล้องครับ
     
   
 

ภาพที่ ๑ ภาพแสดง ผึ้งนางพญา, ผึ้งงาน และผึ้งตัวผู้

 
     

   ภาพที่สอง แสดงภาพถ่ายของผึ้งตัวผู้ครับ (ตัวที่ตาใหญ่ที่สุด)

     
     
 

 ภาพที่ ๒ ผึ้งตัวผู้ (Drone)

 

   การเจริญของผึ้งตัวผู้เมื่ออยู่ในหลอดรวง จะเป็นระยะไข่ 3 วัน ระยะตัวหนอน 7 วัน และระยะหลอดปิด (sealed brood) 14 วัน รวมระยะการเจริญเติมโตทั้งสิ้น 24 วัน

   ตัวผู้ที่เป็นตัวเต็มวัยแล้ว เมื่อออกจากหลอดรวงมาได้ 10 วัน ก็จะฝึกบินอยู่ใกล้ๆ รัง และตั้งแต่วันที่ 16 เป็นต้นไปก็จะบินไปรวมกันอยู่บริเวณที่เรียกว่า Drone congregation area หรืออาจจะเรียกว่า "แหล่งรวมผึ้งตัวผู้" ซึ่งมักจะเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มใหญ่ๆ (ผึ้งตัวผู้ที่อยู่บริเวณนี้ มาจากผึ้งหลายรังหรือหลาย colonies)

   ผึ้งตัวผู้ไปรวมตัวกันทำไมหรือครับ เขาก็ไปรอผึ้งนางพญาสาวหรือผึ้งนางพญาพรหมจรรย์ (Virgin Queen) ยังไงเล่าครับ เขาจะออกไปจากรังตั้งแต่ราวๆ เที่ยงๆ ถึงบ่ายโมงครับ

   และถ้าบังเอิญโชคดีวันนั้น ผึ้งนางพญาสาวบินผ่านมา พวกเขาก็จะรีบบินตามไป และมีหลายตัวที่โชคดี ได้ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาสาวกลางอากาศ แต่ในความโชคดีนั้นก็มักมีความโชคร้ายแฝงตัวเข้ามาด้วยเสมอ คือ ในบรรดาผึ้งตัวผู้ที่โชคดีเหล่านั้น เขาก็จะตายทุกตัวเหมือนกัน เรียกว่าตายกลางอากาศกันเลยทีเดียว เพราะอะไรหรือครับ เพราะว่า อวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้มีขนาดใหญ่ และเมื่อผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญาแล้ว เจ้าอวัยวะนี้ก็จะขาดติดกับผึ้งนางพญาไป (และผึ้งตัวผู้ตัวสุดท้ายที่ได้ผสมพันธุ์กับนางพญา ก็จะมี "สัญญลักษณ์ของผึ้งตัวผู้" หรือ Drone Sign ฝากผึ้งนางพญาเป็นที่ระลึกกลับมายังรังด้วย)

   แต่นับว่ายังโชคดีที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ผสมพันธุ์แล้ว นับว่าตายไม่เสียชาติเกิดที่เป็นชาย

   แต่หลายตัวโชคร้ายกว่านั้น คือบินไปรอสาวทุกวัน แต่ก็ไม่เคยได้ผสมพันธุ์เลย แล้วพวกเขาก็จะแก่ตายไป

   ในบรรดาพวกที่แก่ตายก็นับว่ายังโชคดี เพราะว่ามีผึ้งตัวผู้หลายตัวถูกทอดทิ้ง ไม่ใช่ถูกทอดทิ้งธรรมดา แต่เขาจะถูกผึ้งงาน (ซึ่งเป็นผึ้งตัวเมีย) ลากออกไปทิ้งนอกรัง เนื่องจากความขาดแคลนอาหาร

   ก็เพราะพ่อเจ้าพระคุณ ผึ้งตัวผู้ทั้งหลายนี่ วันๆ ก็ไม่ได้ทำงานอะไร คอยแต่จะกิน (กินจุด้วย) แล้วก็รอเวลาไปผสมพันธุ์

    เมื่ออาหารขาดแคลน ก็เลยเป็นชนชั้น (Caste) วรรณะ พวกแรกที่จะถูกกำจัดออกไปจากรัง.......ชีวิตของพวกเขาน่าสงสารไหมครับ

     
     
  ภาพที่ ๓ อวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งตัวผู้ (Drone sign) ติดอยู่ที่ปลายท้อง
หรือ Vagina ของผึ้งนางพญา
 

อ้างอิง

  1. http://ag.arizona.edu/pubs/insects/ahb/lsn11.html
  2. http://www.scottcamazine.com/photos/Bee/index.htm
  3. http://www.frugalbee.com/Honey_Bee_Stuff/
    Honey_bee_queen_rearing/good8399.JPG