ลงพื้นที่ ตำบลกะหรอ ประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน

สรุปลงพื้นที่ ตำบลกะหรอ

ประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2548 ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.หญิง กับ รัตน์ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548 ลงพื้นที่ หมู่ 7 และ หมู่ 8 ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช สังเกตการณ์การประชาสัมพันธ์กองทุนสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท จะเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกรุ่นแรก โดยถือเอาวันทำการกองทุนหมู่บ้าน เป็นวันรับสมัคร และจะปิดรับสมัครในวันที่ 25 กันยายน 2548 สำหรับรุ่นแรก โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ หมู่บ้านละ 30 คน จาก 9 หมู่บ้าน รวม 270 คน

คณะกรรมการเครือข่ายที่ลงไปประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย

  1. คุณสมศักดิ์ สาริกา ประธานเครือข่าย

  2. คุณประหยัด ทองดำ รองประธานเครือข่าย

  3. คุณพัชรี วารีพัฒน์ เหรัญญิก

  4. คุณไพรัตน์ มีบุญมาก เลขานุการ

  5. คุณสมรัก ใจกล้า กรรมการเครือข่าย

  6. คุณจเร กรรมการเครือข่าย

การลงไปประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ คณะกรรมการมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งกองทุนนี้ให้ได้ในเวลาที่กำหนดไว้ ได้อธิบายถึงกฎกติกาต่างในการจัดตั้งกองทุน รวมถึงสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ หลังจากที่สัจจะครบ 180 วัน หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้ชุมชนซักถามถึงข้อข้องใจเกี่ยวกับกองทุนสัจจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท สุดท้ายเป็นการตั้งคำถามทดสอบความเข้าใจของชุมชน โดยตั้งคำถาม 3 ข้อ ให้ยกมือตอบ มอบของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ คือกระปุกออมสิน ชุมชนมีส่วนรวมและให้ความสนใจเป็นอย่างดี เกินความคาดหมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชความเห็น (0)