ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ต่างคนต่างใจ เป้าหมายเดียวกัน


การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ห่างหายไป หลายวันเพราะไปเกาะแกะอยู่แ ถวๆหาดจอมเทียนเพื่อไป update องค์ความรู้เรื่องของการป้อ งกันและควบคุมการติดเชื้อ ในงาน “Emerging Infection Control Issue and Hospital Accreditation” วันที่ 19 -23 กค. 2010 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีชและรีสอร์ท จ.ชลบุรี มีบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใ จด้านการป้องกันและควบคุมกา รติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่นับวันจะมีความเข้มแข็งม ีทีมงานที่เกาะติดและเจาะลึ กโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบำราศนราดูร จ.นนทบุรี เจ้าภาพใหญ่ควักกระเป๋า จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ที่มาจากต่างประเทศ ทั้ง JCI และโรงพยาบาล/ องค์กรหน่วยงานจากสิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดประชุม โดยมีแพทย์เป็นแกนนำหลายท่าน ได้แก่นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เจ้าพ่อด้านโรคติดเชื้อที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยค่ะ วิทยากรท่านอื่นๆ ได้แก่รศ.ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ นพ.อนุชา นพ.ยงค์ นพ.กำธร อ.เรวดี ศิรินคร นอกจากนี้ สรพ.ยังได้รับเกียรติไปร่วม
เรียนรู้และเป็นวิทยากรกับทีมคณะวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะภาพรวมของการจัดงานยังคงรักษารูปแบบการแลกเปลี่ยนในห้องประชุมและการนำเสนอผลงานวิชาการของโรงพยาบาลต่างๆ ที่นำเสนอเป็น Poster ที่ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการแบบเข้มข้น ใน theme ของโรคอุบัติใหม่ ที่เป็นที่ทราบกันดีทั้วโลกและในประเทศไทย เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และการติดเชื้ออื่นๆ ที่มีผลต่อทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้มาตรฐานของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อยังเป็นประเด็นของการรับรองกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาล ซึ่งงานนี้ สรพ.(หน่วยงานของพอลล่า)และ JCI จึงมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการประชุมนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณ Barbara M. Soule,RN,MPA ผู้เยี่ยมสำรวจจาก JCI ได้มาพูดถึงการรับรองตามมาตรฐาน JCI ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ. นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผอ.สรพ. ก็มาแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน HA รวมถึง SHA ที่นำเอาเรื่อง Spirituality มาชูประเด็นให้คนทำงานมีคุณค่า ความหมายและความสุขมากขึ้นด้วยค่ะมีข้อมูลมาจากทีมงาน ICN ว่ามีการทำงานอยู่กับอัตราการติดเชื้อ ตัวเลข ข้อมูล ตัวชี้วัดและจำเป็นต้องได้รับการร่วมมือจากหน่วยงาน ทีมงานอื่นๆ จำนวนมาก จึงทำให้ IC รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์มีความเครียดขึ้นได้ ผู้จัดจึงได้เพิ่มเรื่องของ Enhancing the Power of Mind โดยอ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ที่เป็นจุดเปลี่ยนของการประชุมครั้งนี้ สรุปใจความและนำมาเชื่อมโยงกับการทำงานร่วมกันด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.กับกระบวนการรับรองคุณภาพ หรือการทำงานต่างๆ ให้มีความสุข คือการลดตัวตน ลดตัวกู ของกู เข้าใจตัวเอง รู้ลมหายใจตนเอง มีสติอยู่เสมอ สติที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ในสถานการณ์ปกติเราบอกว่าเรามีสติ แต่ในสถานการณ์คับขัน สติ เรายังจะอยู่กับเราไหม การนำเสนอเรื่องเล่าสลับด้วยวิดีโอเพื่อฉุดให้เราได้ทบทวนเรื่องนั้นๆ ที่หลากหลายมุมมอง ในเรื่องของการยึดมาก ติดมาก ทุกข์มาก ไม่ยึด ไม่ติด ไม่ทุกข์ พอลล่ายังจำเรื่องเล่าของอาจารย์ที่ทำให้เราอึ้งไปหลายเรื่องเลยค่ะ


คุณพ่อคนหนึ่งอุ้มลูกชายขึ้นรถไฟฟ้าสายหนึ่ง เด็กชายเมื่อได้ขึ้นรถไฟฟ้าก็ดีใจ วิ่งเล่นไปมา เสียงดังตามประสาเด็ก วิ่งไปชนชายคนหนึ่ง ชายผู้นั้นก็ตะโกนดุเด็ก แล้วเดินมาทางพ่อของเด็ก “คุณไม่ดูแลลูกคุณบ้างหรอ !!! วิ่งไปชนคนอื่นเขา รู้ไหม? ทำไมไม่ห้ามลูกล่ะ?
คุณพ่อเงยหน้ามองชายคนนั้น แล้วตอบกลับว่า” ขอโทษครับ แม่เขาเพิ่งจะเสียเมื่อสักครู่ ผมกำลังจะกลับบ้านไปเตรียมข้าวของ ลูกชายผมเขายังไม่รู้เรื่องครับ ไม่รู้จะบอกเขายังไง”
ชายคนนั้น อึ้งไป แล้วหยิบขนมในกระเป๋าให้เด็กน้อย... ทำให้หนูน้อยถึงกับงง เพราะว่าเพิ่งจะโดนดุ ไปเมื่อสักครู่.....หาก ICN หรือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ยึดติดกับงานเฉพาะของตน การติดเชื้อในรพ.เป็นเรื่องของตนเพียงอย่างเดียว การมุ่งที่ตัวเลข ตัวชี้วัด หรือมาตรการที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยทำความเข้าใจกับทุกข์ที่เกิด เข้าใจคนอื่นก็จะทำให้มีความสุขมากขึ้น การกลับไปทบทวนคุณค่า ความหมายของตนเองจะทำให้เกิดความสุขในการทำงานมากขึ้น เบื้องหลังการกระทำของคนต่ละคน ย่อมมีที่มาที่ไป เหตุผลของการกระทำ หากเราเข้าใจคนอื่น ไม่ตัดสินคนอื่น เราจะมีความสุขมากขึ้น ดังนั้นไม่ว่าสรพ.จะมีมาตรฐาน หรือมองต่างมุมกับการทำงานของ IC ในบางเรื่อง เพราะเราไม่ได้เน้นเชิงลึกทางวิชาการที่ IC มีมากกว่าอยู่แล้ว แต่ HA เน้นการทำงานเป็นทีม ความเชื่อมโยงและประสานงานกันในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของทุกฝ่าย มองบริบทหรือลักษณะเฉพาะขององค์กร หน่วยงาน ใช้กระบวนการเรียนรู้ในการทำงานกับรพ.ในเรื่องการติดเชื้อ โดยเฉพาะในเรื่องของ Health Hazard surveillance การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งควรเป็นการทำงานร่วมกันของทีมที่เกี่ยวข้อง การมองภาพรวมของปัญหาสำคัญพื้นที่ ปัญหาการดูแล ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลการดูแลรักษา การติดเชื้อ การรายงานโรค 506 ข้อมูลของทีมชุมชน รวมทั้งภัยสุขภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เช่นโรคหน่อไม้ปี๊บ โรคหูดับ เป็นต้น จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้านใด หากมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อผู้ป่วย ชุมชน และผู้ให้บริการปลอดภัยแล้ว ย่อมทำให้บรรลุผลได้ แต่ถ้าหากเราร่วมมือกันยิ่งจะทำให้งานสำเร็จมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น


นพ.สมจิตต์ ชี้เจรญ ผู้เยี่ยมสำรวจของสรพ. กล่าวถึงว่า HA ว่ามีความหมายต่องาน IC ในด้านการเติมเต็มขององค์ความรู้ ที่ IC เพื่อนำสู่การปฏิบัติ ช่วยในการเชื่อมประสานกับระบบงานอื่นๆ ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการดูแลผู้ป่วย ระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย HA ช่วยสะท้อนและชักชวนไปสู่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในรพ.และ HA ทำให้คนรู้จักและสนใจงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในรพ.มากขึ้น
ตอนนี้คงจะเข้าใจคำว่า ยึดมาก ติดมาก ทุกข์มาก ไม่ยึด ไม่ติด ไม่ทุกข์ ขึ้นมากแล้วใช่ไหมคะ

 

คำสำคัญ (Tags): #hai#ic#จอมเทียน#สรพ
หมายเลขบันทึก: 378227เขียนเมื่อ 23 กรกฎาคม 2010 22:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:15 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (17)

สุโค่ย... ขอบคุณคร้าบบบ

เรื่องเล่าพ่อกับลูกเคยอ่านเจอในหนังสือเหมือนกันคับ

สวัสดีน้องคำหล้าเจ้า..พี่ก็นานๆมาเยี่ยมเข้ามาหาได้ช้าจังไม่รู้เป็นไง แต่มาแล้วอ่านจนเพลินเลย อิอิ มีสาระดีทำให้ได้รับรู้ว่าการทำงานควรจะทำกันไปทั้งระบบเพื่อความก้าวหน้า ประมาณนี้แร่ะ อิอิ บายๆค้า

ขอบคุณคะน้องสาวที่สรุปให้ฟัง ไม่ได้ไปแต่ฟังจากน้องสาวแล้ว OKคะ ทำด้วยใจและเป็นทีมเชื่อมโยงกัน พี่คิดแบบนี้และปฏิบัติมานานแล้วแต่ยังมีอีกหลายคนที่ยึดติดอยู่ ติดเชื้อทำเฉพาะในโรงพยาบาล พี่อธิบายแล้วว่าต้องทำในชุมชนด้วย คนที่ไปฟังคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ พี่จะได้ทำงานได้อย่างสบายใจมากขึ้น เพราะพี่ไก่รับผิดชอบดูแลชุมชนด้วย

น้องพอลล่าขา

พื้นลายไปคะ พี่ไก่ตาลายกว่าจะอ่านจบ ทำสีจาง ๆได้บ่

สงสารพี่บ้าง

พอลล่าจ๋า พี่กุ้งว่าเรื่องเล่าสามารถเชื่อมโยงได้กับงานบริการสุขภาพที่เน้นคุณภาพ

ได้เสมอนะคะ มาทักทายให้หายคิดถึง ยังอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะ พี่กุ้งสบายดี

พี่ไก่ที่รัก คอมพอลล่าเห็นบันทึกเป็นพื้นขาวค่ะ ตัวหนังสือสีดำค่ะ พี่ เลยงงว่า พื้นลายทีพี่ไก่บอก หมายถึงด้านข้างหรือปล่าวคะพี่

ดีจ๊ะ หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นน้องสาวเรา ไปจองพื้นที่ ที่ใดเลยจ้า

เหงาอ่ะ..คิดถึงจัง  สบายดีปล่าวจ๊ะ..

ชอบตรงนี้มากค่ะ "ยึดมาก ติดมาก ทุกข์มาก ไม่ยึด ไม่ติด ไม่ทุกข์ " แต่ตอนนี้ตาลายเพราะดอกไม้ค่ะ

Dsc_0486-1

Dsc_0417-22

Dsc_0494-2

Dsc_0470-9

Dsc_0500-7

นำภาพงานบุญเล็กๆ ของนิสิตมาฝากครับ..
พวกเขายังไม่ได้กลับบ้าน
แต่รวมพลังถวายเทียนพรรษาต่อเนื่องมาสองวัน...

สุขกายสบายใจกันถ้วนหน้า...
คืออีกนิยามเล็กๆ ของการเรียนรู้ในวันหยุดท่ามเทศกาลวิถีพุทธ,วิถีไทย
และมุ่งสู่การให้บริการแก่ชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยไปในตัว..
เป็นการกระตุ้นให้นิสิตเห็นบทบาทและสถานะของตนเองที่มีต่อสังคม
และรับผิดชอบต่อสังคมเท่าที่บทบาทและสถานะเขาพึงกระทำได้...

...ขอบพระคุณครับ..

P
capuchino
ขอบคุณพี่กาแฟ แผนพันธุ์แท้ ชอบจอง อิอิ

สวัสดีครับ พรทั้งหล้า พักนี้ภาคเกษตรมาแย่งคิว HA ไปไม่ได้รายงานความก้าวหน้า

แต่ก็ยังตามอยู่ครับ

แวะมาเยี่ยมในเช้าชื่นของชีวิต

ด้วยหวังว่ากัลยาณมิตรจากแดนไกลจะสุข-เบิกบานใจ,
และดำเนินชีวิตเป็นไปดังใจหวัง

นะครับ

ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ อาจารย์ทุกท่าน ที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี