จากเพ็ดชะบุรี  มุ่งสู่เพ็ดชะบูรณา มาถึงเขาค้อที่ประชุมที่พัก  ลงทะเบียนเข้าที่พักแล้วมาปฐมนิเทศ แจ้งเหตุแห่งการอยู่ร่วมกันหลายวันหลายคืนโดยประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย

     นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ชาวเมืองลิงลพบุรี  ชื่อเมืองนี้นึกถึงคุณครูที่คุ้นชินกันทางบันทึกในgotoknow นามวรางค์ภรณ์  เนื่องจากอวน ซึ่งบัดนี้สุขภาพไม่ดี ห่างหายมวลมิตรไปให้คิดถึงครูอยู่เหมือนกัน   

ประธานกรรมการกลางกลุ่มเกษตรแห่งประเทศไทย

     ประธานจัดงานได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ให้พวกเราชาวเกษตรกรได้เรียนรู้

>แผนพัฒนาที่ดินแห่งชาติ  

>วิธีการแปรรูปการตลาดพืชผลการเกษตร 

>การพัฒนาธุรกิจกลุ่มเกษตรกร 

 ช่วงบ่ายลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตครบวงจรทางด้านการเกษตร 

> พืช ปศุสัตว์และประมง 

เกลอ ออด ทองจันทร์แก้ว (เกลอผู้เขียน) กับรถเกี่ยวข้าวราคาสองล้านห้าแสน

    และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศได้รู้จักสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนถึงแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ประธานสามจังหวัด ถกเครียดเรื่ออาหารมุสลิม

       เปิดงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาเป็นพิธีเปิด ในวันรุ่งขึ้น   ผู้เขียนสุขภาพไม่อำนวยให้อยู่นานจึงบอกลาประธานเมื่อท้องอิ่มแล้ว ขอไปพักผ่อนตามอัธยาสัย

      อยากให้มีชีวิตนานอีกหลายปี เพราะคำขวัญของที่นี้เมาเทนพาร์คบอกว่า "พักเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปี"

วัวหันเจ้าปัญหา มุสลิมไม่ฆ่ากินไม่ได้

ทะเลสร้างให้เหมือนทะเลสาบ ห้องพักคืนละพันสอง