เป็นบทกลอนที่ชอบ ... มาเนิ่นนาน

ของ วิสา คัญทัพค่ะ

เราหรือ ได้แรง จากโค้งฟ้า
เป็นโอสถ เสน่หา อันแสนหวาน
จากมิตรแท้ ในทุก ฤดูกาล
ที่รักกัน เนิ่นนาน ด้วยน้ำใจ

อ่านแล้ว ครุ่นคิด ... ก็ได้กำลังใจแล้ว