เวลาเราเข้าไปทำงานกับชุมชน ไปทำวิจัย ไปจัดเวที เราต้องเข้าใจว่า เราไม่ใช่หนึ่งเดียวสำหรับเขา

เราไม่ใช่คนแรกที่เข้าไปทำกิจกรรมกับเขา

ไม่ใช่คนเดียวที่ใช้เทคนิคและวิธีนี้กับเขา

เขาไม่ได้เรียนรู้เทคนิควิธี หลักการและทฤษฎีกับเราเป็นคนแรกและหน่วยงานแรก 

ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ อีกมาก ที่เขาเข้าไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยการจัดกระบวนการต่าง ๆ

ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเข้าไปทำนั้นผิดหรือไม่ดีนะครับ

     ที่เราเข้าไปนั้นดีอยู่แล้วครับ แต่ถ้าดียิ่งขึ้นถ้าเรามีการจัดการความรู้เสียก่อน จัดการในสิ่งที่เขาเคยรู้มาแล้วจากคนอื่น ๆ หน่วยงานอื่น ๆ ใช้กระบวนการ KM เป็นคุณอำนวยขุดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาให้เขาได้ใช้ ถ้าเขาขาดเหลือหรือสิ่งการสิ่งใดเพิ่มเติมและเป็นสิ่งที่เขาต้องการ เราจึงจัดกระบวนการเพื่อเติมเต็มสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นร่วมกับเขา เพื่อทำให้เขาและเรามีความสำเร็จร่วมกัน

"เขาได้ใช้ในสิ่งที่เราได้ทำ และเราได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการ"