รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2549

              เดือนมิถุนายน 2549  ถือว่าเป็นการประเดิม KnowledgeVolution ของ CoP Gotoknow  ตอนนี้ คงคุ้นไม้คุ้นมือกับ version ใหม่กันแล้วนะคะ  อะไรที่หาไม่พบ ก็ลองหาดู หากหายังไงก็ไม่พบ ให้ถาม CoP ได้ค่ะ  ทุกท่านยินดีร่วมด้วยแบ่งปันกัน

              การตัดสินให้รางวัล "สุดคะนึง" ของเดือนมิถุนายน 2549  ก็ต้องประเดิมด้วยวิธีการแบบ KnowledgeVolution   ด้วยต้องการเห็นการขดเป็นเกลียวต่อยอดเพิ่มขึ้น

              ผู้ที่เข้ารอบชิง เป็นผู้ที่เราหมายตาไว้ตั้งแต่เดือนก่อน แล้วดูความก้าวหน้า ความตั้งใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนอย่างตั้งใจ  ไม่ใช่สมาชิกเก่าแก่ที่ไหน  เพิ่งเริ่มเดินทางบนเส้นทาง GotoKnow เมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง  แต่ได้ฉายแววความตั้งใจ  ความจริงจัง ไว้อย่างมากล้น  จนกระทั่งเปล่งรัศมีเข้าตากรรมการที่ลงคะแนนเสียงให้อย่างเป็นเอกฉันท์

               ดังนั้น ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงไมตรีจิตแด่ ผู้ที่ได้รับ รางวัล "สุดคะนึง" เดือนมิถุนายน 2549  คือ

kruchamnong

                                                     คุณครูจำนง หนูนิล
                            ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นามแฝง: ครูนงเมืองคอน

ครูนอกโรงเรียน http://gotoknow.org/nfeteacher

เกณฑ์การตัดสิน
1.  มีการบันทึกสม่ำเสมอ (10-50 บันทึก/เดือน)
2.  มีการติดป้ายในบล็อก
3.  มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มากจากการปฎิบัติจริงในเรื่องนั้น ๆ
4.  มีการบันทึกการนำการจัดการความรู้ไปใช้กับงานประจำของตน/กลุ่ม
5.  ชื่อเรื่องน่าสนใจและดึงดูด
6.  ความสวยงามของบล็อก
7.  จำนวนข้อคิดเห็น      
8.  มีความสร้างสรรค์

มาลัยน้ำใจเสื้อสามารถ สคส.

                 ท่านนั้นมีนามแฝง "ครูนงเมืองคอน
ไม่ห่วงนอนห่วงแต่จะเขียนบล็อก
ทำจริงเขียนจริงอย่างลงล็อค
 เป็นครูนอกโรงเรียนศิษย์มากมาย

                 "สุดคะนึง" KnowledgeVolution
ผลเอกฉันท์หมั่นลิขิต tacit มากหลาย
ตามเรียนรู้เพื่อชุมชนพร้อมใจกาย
link รูป ป้าย ใส่เข้าไว้ สมบูรณ์เอย 
 

คณะกรรมการ
ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน                          ที่ปรึกษา
คุณกรวีร์    โภคะศฤงคาร              ประธานกรรมการ
คุณสุนทรี  ไพรศานติ                           กรรมการ
คุณสุปราณี  จริยะพร   กรรมการและเลขานุการ
7 กค 49