ตลาดนัดสุขภาพ

เป็นเบาหวานใช่ว่าจะเป็นตลอดชีวิต

ภาพกิจกรรมกลุ่มที่มีสมาชิกเข้าร่วม100กว่า รวมทั้งคนที่เข้ามาสังเกตุการณ์ด้วย

เริ่มกิจกรรมในช่วงเช้าด้วยการบรรยายความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยอ.ไกรวุฒิ มักพิมล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนบำบัด หลังจากนั้นแบ่งกลุ่มเพื่อลปรร.กันได้3กลุ่มในหัวข้อเรื่องความสำเร็จในการดูแลสุขภาพตนเอง   (ได้ดาวเด่นระดับ4-5ดาวหลายคน จากการประเมินตัวเองโดยนำมาจากปัจจัยความสำเร็จในการดูแลตัวเองจากเรื่องเล่าของสมาชิก

รายชื่อสมาชิกทีมชนะเลิศ (ทีมสดใส)  

1.คุณสุรินทร์  โกมลมิศร์   

2.คุณสงวน สารธวัช

3.คุณสุวณี  วิมลรัตน์

4.คุณลำเจียก  วงศ์ประดิษฐ์

5.คุณไข่แก้ว  จันทร์ต๊ะหอม

6.คุณนิลวรรณ  นิ่มอร่าม

7.คุณสมพร  กล่อมกลึง

8.คุณวิชัย   น้อยปรีชา

9.คุณอุดม  มีโย

10.คุณสีทัน  มีโย

11.คุณตุ่น  ตาลช่วง

12.คุณมนัส  จรณะ

13.คุณสมจิตร  (คนไข้จากร.พ บางจาก)

14.คุณสุวิทย์  ละออรัตนศักดิ์

15.คุณทา 

16.คุณจรินทร์  ศิริโกเศศ

17.คุณสุวรรณา   ทองเจริญ

18.คุณทวี  นิ่มอร่าม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่1ความเห็น (0)