ถ้ำเขาพลู - บ่อน้ำร้อน ห่างจากที่ว่าการอำเภอละแม ไปทางทิศใต้

ประมาณ 6 กม. เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยว ที่มีบ่อน้ำร้อนไว้ จำนวน 4 บ่อ

เป็นบ่อน้ำแร่ที่สามารถรักษาโรคร้าย ให้หายได้  โดยการอาบน้ำร้อน

ซึ่งมีทั้งบ่อรวม และห้องส่วนบุคคล บริการแก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น.