การสัมมนาวิชาการไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่

ดิฉันไปสัมมนาวิชาการโรคไข้หวัดใหญ่ที่โรงแรมลองบีชการ์เด้นโฮเต็ล พัทยา     งานนี้จัดขึ้นโดย3หน่วยงานคือกรมคร กรมวิทย์ และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่     ท่านอาจารย์ประเวศไปกับอาจารย์จันทพงษ์   วสี     ดิฉันและคุณหมออนุพงษ์ถือโอกาศไปถ่ายรูปกับราษฎรอาวุโสเป็นที่ระลึกค่ะ     งานนี้มีวิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศ     กรมต่างๆและแพทย์จากโรงเรียนแพทย์     ดิฉันไม่มีโอกาศฟังในวันที่ 7เพราะนัดกับแพทย์ที่มาจากประเทศเวียตนามที่จะส่งแพทย์มาดูงานประมาณ1สัปดาห์     ดิฉันขอเล่าในส่วนที่พอจะนำมาทำแผนงานของสถาบันได้ดังนี้

1  การระบาดของไข้หวัดใหญ่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอน     เพราะวงจรของการระบาดจะครบ40ปีในปีหน้านี้     ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่  และสูญเสียแค่ใหนขึ้นกับการเตรียมตัวของเรา

2  ประเทศไทยเตรียมตัวดีที่สุดในประเทศแถบเอเซียด้วยกัน

3  การแพร่จากคนไปคนเป็นไปได้แต่ไม่ง่ายเพราะเชื้อไข้หวัดนกส่วนใหญ่มีพยาธิที่ปอด     ไม่พบที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนบน

4   กลไกสำคัญค่อการเกิดdiffuse  alveolar  damage

5  สิ่งสำคัญที่สุดคือการควบคุมในสัตว์ปีกให้สำเร้จ

6  การทำงานทำเดี่ยวๆไม่ได้ต้องประสานกันทุกส่วนและทุกระดับ   ทั้งรัฐและเอกชน    ประชาชนและชาวบ้านธรรมดาและเจ้าหน้าที่ของรัฐของกระทรวงต่างๆ

7  WHOจะดูแลเรื่องglobal  response    

เราจะ เผชิญภัยอยางไร

1  ลดคนที่จะexpose ต่อ H5N1

2  เร่งสร้างระบบเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที

3  พบเมื่อไหร่รีบจัดการทันที

4  เตรียมพร้อมทีจะรับมือทุกระดับ

5  มีการนำความรู้ความสามารถของทั้งโลกมาช่วยกันโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีน

มีรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่ทุกท่านสามารถอ่านได้จากwww.ift2004.orgซึ่งเป็นของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่ค่ะ

การประชุมในครั้งนี้ดิฉันต้องมาทำอะไรต่อไป?

1  จัดเตรียมแผนการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสถาบันให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของแต่ละคนในสภาวะต่างๆกัน

2  ให้ความรู้ทุกระดับ

3  เตรียมความพร้อมทางกายภาพและเครื่องป้องกัน วัคซีน ยา lab

ดิฉันจะภาวนาอยู่เสมอว่าขออย่าให้การระบาดเกิดขึ้นในองค์กรของเราเลย    และเมื่อเกิดแล้วดิฉันต้องมั่นใจว่าทุกคนในสถาบันเข้าใจ และนำความรู้ไปขยายต่อให้คนที่บ้านและคนที่ร้จักรู้จักวิธีป้องกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dr.Achara bamrasความเห็น (0)