จันทร์จิรา

หนุ่ย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาองค์กร 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขณะนี้กองทุนพัฒนาบุคลากร มข.อยู่ระหว่างปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรยิ่งขึ้น ขอให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริงและเพื่อการปรับปรุงกองทุนให้ตรงตามความต้องการของบุคลากรที่สุด