สุดสัปดาห์แรก : ก้าว สู่ สคส.สถาบันแห่งการเรียนรู้
                   สัปดาห์แรกแห่งการเรียนรู้ได้สร้างประสบการณ์ทำงานอีกแบบหนึ่งให้กับตัวเราเอง เป็นการทำงานที่มีความสุขมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำ และเป็น โลกภายนอกอีกแบบหนึ่งที่คนเรา สามารถจะเปิดให้กับตัวเองได้ โอกาสของคนเรามีหลายครั้งอยู่ที่คุณจะรับโอกาสนั้นหรือเปล่า เวลาได้ล่วงเลยมาหลายวันแล้ว สคส.ได้สร้างความประทับใจ และวิธีการเปิด bolg ซึ่งบางคนอาจจะได้ทำแต่ถือว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ของตัวเราค่ะ สัปดาห์แรกผ่านไป