ฤดูผลผลิตที่ผ่านมา  ผลผลิตทุเรียนที่บ้านห้วยเหมือง หมู่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวนจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าที่อื่น  จากการที่ได้ทราบข้อมูลจากเกษตรกร ที่ทำสวนทุเรียนหมอนทองในพื้นที่ดังกล่าวและจากการสังเกตุจากสภาพแวดล้อมปรากฏว่า แวดล้อมด้วยป่าไม้ขนาดใหญ่มีความชื้นค่อนข้างสูงและยาวนานจีงเป็นสาเหตที่ทำให้ผลิตจะสุกหรือแก่ช้ากว่าปกติ 10-20 วัน