GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ

ทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้

          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2549  คณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี จำนวน  26 คน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ สมาชิก อบต. ปลัด อบต. โดยการประสานงานของคุณธนบรรณ  รอดเพชร เลขานุการศูนย์ฯ นักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอลานสัก เป็นผู้ประสานงาน

          ภาคเช้า

         เป็นการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมหาชัย  อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ผมขอนำภาพกิจกรรมมานำเสนอดังต่อไปนี้ครับ

        
การต้อนรับโดยนายก อบต.มหาชัย และการเล่าโดยคุณรังสรรค์ เลิศสูงเนิน เลขานุการศูนย์ฯ


ฟังเรื่องเล่าการบริหารจัดการศูนย์ฯ มหาชัยว่าดำเนินการกันอย่างไร

 

        
ศึกษาดูงาน ณ ที่ทำการศูนย์ฯ มหาชัย


แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรจุดสาธิตของตำบลมหาชัย

  


          ภาคบ่าย

          เดินทางต่อไปศึกษาดูงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  โดยคณะศึกษาดูงานได้ฟังการบรรยายสรุปจากนายก อบต./ปลัด อบต.นาบ่อคำ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งการดำเนินการให้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล และการดำเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาบ่อคำ

          หลังจากนั้นเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ณ จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและจุดสาธิตการเลี้ยงโคขุน และการปลูกส้มเขียวหวาน ของนายสุรศักดิ์  ศรีเดช เลขที่ 37/1 หมู่ที่ 17 บ้านเขาแก้วสวรรค์ ตำบลนาบ่อคำ

  
ศึกษาดูงานจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงโคขุนและส้มเขียวหวาน

 


จากซ้ายไปขวา ปลัด อบต.,คุณเชิงชาย(เลขาฯศูนย์)และนายก อบต.นาบ่อคำ ต้อนรับและนำศึกษาดูงาน


           บทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงาน

          ผมและคุณสายัณห์ ได้ร่วมไปสังเกตการณ์ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทั้ง 2 จุด ได้มองเห็นภาพของการทำงานที่มีการบูรณาการกันในพื้นที่เป็นอย่างดี และมีภาพและมุมมองที่จะพอสรุปเป็นบทเรียนในการทำงานซึ่งทุกฝ่ายต่างก็ได้เรียนรู้ ดังนี้ครับ

 • การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ไม่เฉพาะแต่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเท่านั้น ที่ได้มีโอกาส ลปรร.กัน ทั้งนายก อบต./ปลัด อบต. ก็ได้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน และภาระกิจที่จะต้องนำไปเสริมหนุนการทำงาน

 

นายก อบต.,ปลัด อบต. และสมาชิกและพนักงานของ อบต.ก็ได้มีโอกาส ลปรร.ซึ่งกันและกัน

 • เลขานุการศูนย์ฯ ซึ่งเป็นนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ก็ได้มีโอกาส ลปรร.การปฏิบัติงาน       

  
คุณธนบรรณ รอดเพชร(ต.ทุ่งนางาม-อุทัยธานี) และคุณเชิงชาย เรือนคำปา (ต.นาบ่อคำ-กำแพงเพชร)

 • คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

  
ประธานศูนย์ฯ ต.นาบ่อคำ&ประธานศูนย์ฯ ต.ทุ่งนางาม

 • นอกจากนั้นแล้ว ยังพบว่าภายใต้การดำเนินงานของศูนย์บิรการและถ่ายทอดเทคโนโลการเกษตรประจำตำบลนั้น มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วมากมาย หากมีการสรุป-บันทึกหรือจัดทำเป็นลักษณะของรายงานผลการปฏิบัติงาน จะทำให้มองเห็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของศูนย์ฯ นั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้มองเห็นแนวทางที่จะดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในอนาคตข้างหน้าอีกมากมาย
 • พบว่าคณะกรรมการบริหารของ อบต.ทั้งสองตำบล ยินดีให้การสนับสนุนการปฏิบิตงานของศูนย์ฯ เป็นอย่างดี  ดังนั้นหากนักส่งเสริมฯ ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและใช้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม ยึดเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมเกิดจากความต้องการ(จำเป็น) ที่มาจากเกษตรกร(จากล่างขึ้นบน)  งาน/กิจกรรมทุกอย่างก็จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จ  ศูนย์บริการฯ ก็จะทำหน้าที่ของศูนย์ฯ ได้อย่างสมบูรณ์

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 37583
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

เยี่ยมมาก ๆ เลยครับ พี่ออกไปทำงานจัดการความรู้เยอะมาก ๆ เลยครับ ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้พี่เสมอครับ
 • ขอขอบพระคุณมากครับสำหรับกำลังใจที่มีให้
 • ค่อยๆ ขยายKMโดยซึมผ่านในงานส่งเสริมการเกษตร  ทำจากจุดเล็กๆ ไปก่อน ทำในหลายๆบทบาททั้ง เอื้ออำนวย,บันทึก ฯลฯ

 

แวะมานานแล้ว วันนี้แวะมาเยี่ยม ขอให้กำลังใจ และขอชมเชยในความตั้งใจจริง ๆ
        กราบขอบพระคุณท่านรองอธิบดีไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ เป็นอย่างสูงยิ่งอีกครั้งหนึ่งครับ ที่ได้กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ