วันที่ 5 กรกฎาคม 2549  ผมและคุณสายัณห์ ได้ไปติดตามนิเทศงานประจำเดือน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอไทรงาม ได้พบบรรจุภัณฑ์หน่อไม้ไผ่สีทอง  ซึ่งเป็นการทดลองบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก ผลงานการส่งเสริมของสำนักงานเกษตรอำเภอ 

          เป็นผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่สีทองอินทรีย์  เลขที่ 21 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยคุณอำนวย คชฤทธิ์ เกษตรอำเภอไทรงามได้นำมาให้ทีมงานได้ดู  ดังภาพประกอบครับ 

บรรจุภัณฑ์

 

 

ด้านหลัง

 

 

          จากภาพจะเห็นว่ามีความสวยงาม และมีสีสรรค์  แต่จากการพูดคุยกับท่านเกษตรอำเภอไทรงาม กลับได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ไม่น่าจะประสบความสำเร็จในการบรรจุภัณฑ์แบบนี้ เพราะ

  • ต้นทุนสูงเกินไป เฉพาะตัวบรรจุภัณฑ์ตกชุดละประมาณ 6-7 บาท
  • ถุงหนึ่งประมาณ 500 กรัม ใช้หน่อไม้สดประมาณ 1 กิโลกรัม (เปลือกและการตัดแต่ง) ต้นทุนก็ประมาณ 10 บาท
  • หนึ่งถุง หากจะจำหน่ายเมื่อรวมต้นทุนก็คงเกิน 20 บาท/ถุง 
  • หน่อไม้ 1 ถุง ประมาณ ครึ่งกิโลกรัม ราคาเกิน 20 บาท น่าจะแพงเกินไป  
  • สรุปแล้วก็คือหากจัดทำบรรจุภัณฑ์นี้ "คนกินก็ได้กินของแพง คนผลิตก็ได้กำไรน้อย" น่าจะหาวิธีการใหม่
  • ขณะคุยกัน ท่านเกษตรอำเภอก็เลยจะลองหาวิธีการใหม่ คือการอบเป็นผลผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้งน่าจะดีกว่า 

          ผลการพัฒนาการจัดทำบรรจุภัณฑ์/แปรรูปผลผลิตหน่อไม้ไผ่สีทองอินทรีย์  ของอำเภอไทรงามจะเป็นประการใด ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก