• เมื่อครั้งที่ฉันเข้าเรียนในวิทยาลัยได้สองเดือน  อาจารย์ให้พวกเราทำแบบทดสอบอันหนึ่ง ฉันเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน   จึงตอบคำถามได้อย่างสบาย จนมาถึงคำถามสุดท้าย สุภาพสตรีที่เป็นคนทำความสะอาดโรงเรียนชื่อว่าอะไร?”  ต้องเป็นเรื่องตลกอะไรสักอย่างแน่ ฉันเคยเจอคนทำความสะอาดหลายครั้ง เธอเป็นคนตัวสูง ผมดำ และอายุกว่า 50  แต่ฉันจะรู้ชื่อเธอได้อย่างไร?
  • ฉันส่งกระดาษคำตอบโดยไม่ได้ตอบข้อสุดท้าย   ก่อนหมดคาบเรียนนักศึกษาคนหนึ่งถามว่าคำถามข้อสุดท้ายจะถูกคิดรวมในคะแนนของผลการเรียนด้วยหรือไม่ แน่นอน  อาจารย์ตอบ
  • เพราะเมื่อเธอเข้าทำงาน  เธอจะต้องพบกับคนมากมาย ซึ่งทุกคนมีความสำคัญพอที่สมควรจะได้รับความสนใจและเอาใจใส่  แม้ว่าพวกเธอจะทำได้แค่เพียงยิ้มให้และกล่าวสวัสดีก็ตาม"