การอบรมนักตัด นักคัดทุเรียน

tiss
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อบรมเสริมทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพและการเฝ้าระวังในการเก็บเกี่ยวผลผลิต

ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรได้จัดให้มีการอบรมเสริมทักษะการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพและการเฝ้าระวังในการเก็บเกี่ยวผลผลิต เมื่อวันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2549 ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 73 คน ซึ่งจะมีการแจกเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมส่วนรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

     ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่าน ซึ่งศูนย์ ฯ ขอให้ท่านได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้อย่างเต็มที่เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตทุเรียนของจังหวัดชุมพร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของอรทัยความเห็น (0)