KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 105. ภาวะผู้นำ

• ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นสิ่งที่ตีความได้หลากหลาย   เอามาใช้ในการบริหารงาน   ในการพัฒนาองค์กร  พัฒนาคน พัฒนาตนเอง   พัฒนาชุมชน  ฯลฯ ได้มากมาย
• ใน KM ก็ใช้ภาวะผู้นำ เป็นเครื่องมือสร้างพลังดำเนินการเพื่อความสำเร็จ   แต่นิยาม “ภาวะผู้นำ” ต่างจากนิยามทั่วๆ ไป 
• ในนิยามทั่วๆ ไป ภาวะผู้นำ หมายถึงคุณสมบัติหรือขีดความสามารถ (ศาสตร์และศิลป์) ของคนที่เป็นหัวหน้า
• แต่ KM นิยามคำว่า “ผู้นำ” ใหม่    ว่าหมายถึงคนทุกคน    ในกิจกรรม KM ที่เข้มแข็ง ทุกคนในหน่วยงาน/องค์กร ต้องเป็นผู้นำ
• เรานิยาม “ผู้นำ” ว่าหมายถึงคนที่ทดลองวิธีการใหม่ๆ   ทดลองทำงานใหม่ๆ   มีความกล้าที่จะริเริ่มในสิ่งที่ยังไม่มีคนเคยทำ    ใน KM เรามอง “ผู้นำ” ที่คุณสมบัติของการริเริ่มปฏิบัติ   นำปฏิบัติ    ผู้นำใน KM คือ “ผู้นำปฏิบัติ”   ดังนั้น ในกิจกรรม KM เราต้องการให้ทุกคนเป็นผู้นำ
• หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่ทำ KM ต้องเปิดโอกาส และสร้างบรรยากาศ ให้ทุกคนเป็น “ผู้นำ” ในงานในหน้าที่ของตน   และให้รางวัล/ยกย่องผู้มี “ภาวะผู้นำ” สูง
• “ภาวะผู้นำ” อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นทั้ง เครื่องมือ (means) และเป้าหมาย (end) ของการทำ KM คือ “ภาวะผู้นำรวมหมู่” (collective leadership)    ซึ่งจะมีพลังสูงกว่าพลังของภาวะผู้นำระดับบุคคลอย่างมากมาย
• การ “สนธิพลัง” (synergy) ของ ภาวะผู้นำระดับบุคคล   เป็นภาวะผู้นำรวมหมู่ จะทำให้เกิดพลังในลักษณะคล้ายๆ ปฏิกิริยาลูกโซ่   ทำให้เกิดพลังงานมหาศาล   หรือกล่าวได้ว่ายิ่งกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่ เพราะจะเกิดพลังที่ก่อกำเนิด “ภพภูมิใหม่” (new order)

วิจารณ์ พานิช
๒๖ เมย. ๔๙
บนเครื่องบินไปไต้หวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 37557, เขียน: 07 Jul 2006 @ 09:31 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 00:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ในนิยามของ KM ภาวะผู้นำ เป็นคนที่เข้าไปจัดการความรู้ เพื่อให้ได้รู้ในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วและยังไม่ได้นำมาใช้ใช่หรือเปล่าครับอาจารย์หมอ จัดการในสิ่งที่เขาเคยเรียนเคยรู้แต่ไม่นำสิ่งที่รู้จักมาใช้ประโยชน์ คุณอำนวยใช้ภาวะผู้นำมากระตุ้นให้สิ่งที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แบบนี้พอถูกต้องไหมครับอาจารย์