ความเห็น 45765

KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 105. ภาวะผู้นำ

เขียนเมื่อ 
ในนิยามของ KM ภาวะผู้นำ เป็นคนที่เข้าไปจัดการความรู้ เพื่อให้ได้รู้ในสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วและยังไม่ได้นำมาใช้ใช่หรือเปล่าครับอาจารย์หมอ จัดการในสิ่งที่เขาเคยเรียนเคยรู้แต่ไม่นำสิ่งที่รู้จักมาใช้ประโยชน์ คุณอำนวยใช้ภาวะผู้นำมากระตุ้นให้สิ่งที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด แบบนี้พอถูกต้องไหมครับอาจารย์